JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förenklad delgivning

Förenklad delgivning innebär att myndigheten först skickar den handling som ska delges och nästa arbetsdag skickar ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats. Vid förenklad delgivning behöver mottagaren inte skicka in något bevis på att handlingen har mottagits.

För att vara säker på att delgivningsmottagaren får avsedd information skickar myndigheten två brev. I det första brevet skickas den handling som ska delges. Nästa arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande till delgivningsmottagaren om att det första brevet har skickats.

Breven skickas till delgivningsmottagarens senast kända adress (vilket kan vara en e-post om mottagaren har bett att den ska användas). Om breven kommer i retur till domstolen skickas de till delgivningsmottagarens folkbokföringsadress, om den inte redan har använts.

En förutsättning för att använda förenklad delgivning är att delgivningsmottagaren har fått information om att delgivningssättet kan komma att användas genom att ha fått dokumentet "Information om förenklad delgivning". Information om förenklad delgivning lämnas vanligen av myndigheten i samband med att ett mål eller ärende inleds. I brottmål kan informationen även lämnas av åklagare, polisman, tulltjänsteman eller tjänsteman vid Kustbevakningen vid ett personligt sammanträffande redan innan målet tas upp i domstol.

Delgivningsmottagaren anses delgiven när två veckor har förflutit från det att handlingen skickades.
Senast ändrad: 2017-01-16