JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Särskild delgivning med juridisk person

Särskild delgivning med juridisk person innebär att myndigheten först skickar den handling som ska delges till den juridiska personen och nästa arbetsdag skickar ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats.

Vid särskild delgivning med juridisk person skickar myndigheten två brev.  I det första brevet skickas den handling som ska delges. Nästa arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande till den juridiska personen om att handlingen har skickats.

Breven skickas till den adress som finns registrerad för den juridiska personen.

Den juridiska personen anses delgiven när två veckor har förflutit från det att handlingen skickades.
Senast ändrad: 2017-01-16