JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Internationell adoption

En internationell adoption är en adoption av person från annat land och adoptionen sker då i utlandet.

Vissa internationella adoptioner blir automatiskt gällande i Sverige medan andra internationella adoptioner måste godkännas av tingsrätten i Sverige för att de ska bli gällande i Sverige.

Hur går en internationell adoption till?

Om man vill adoptera internationellt är huvudregeln att man först ska vända sig till en särskild adoptionsorganisation som är godkända av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF. Om adoptionen är av en sådan typ att den inte automatiskt blir gällande i Sverige måste sedan ansökan göras till en tingsrätt. Denna ansökan kan då den adoptionsorganisation man har anlitat hjälpa till med. Läs mer om internationell adoption på MFoF:s hemsida.

I enstaka fall, till exempel om den internationella adoptionen gäller barn till en släkting eller om det finns andra särskilda skäl, kan man adoptera utan förmedling av en adoptionsorganisation. Detta kallas enskild adoption. Innan barnet lämnar ursprungslandet vid enskild adoption ska MFoF pröva om adoptionen kan genomföras. När detta har skett ska tingsrätten efter ansökan besluta om själva adoptionen. MFoF har information om enskilda adoptioner.
Senast ändrad: 2017-09-05