JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Välkommen till Domstolspodden

Nu öppnar Sveriges Domstolar en ny kanal, Domstolspodden, som ger dig möjlighet att lyssna till intressanta samtal mellan olika personer som arbetar på domstolar runt om i landet. Samtalen kommer att röra olika frågor som handlar om domstolens roll, uppgift och utveckling.

Avsnitt 4: Om bevisprövning, trovärdighet och rättegångsbalkens hållbarhet i en ny tid

Avsnitt 4
Vad handlar fri bevisföring och bevisprövning om i praktiken? Vad menar domare när de talar om trovärdighet och tillförlitlighet? Invändningen "objection, your honour!" i amerikanska rättssalar – vad handlar den om, och varför hörs inte motsvarigheten under svenska rättegångar? Det är några av de frågor som tas upp i det fjärde avsnittet av Domstolspodden. En annan fråga rör rättegångsbalken, som sedan 1948 styr hur rättegångar ska genomföras. Hur står denna 69-åring sig i dag, sett i ljuset av utvecklingen med bland annat allt fler stora och komplicerade mål?

Den 5 december 2017 överlämnades betänkandet "Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål" till regeringen. Som experter i utredningen deltog bland andra Ylva Norling Jönsson lagman på Helsingborgs tingsrätt och Ola Stoltz, sektionschef på polisens nationella operativa avdelning. I podden berättar de om ny teknik som polisen börjat använda och hur lagen kan behöva uppdateras för att tillåta nya typer av bevis.

Medverkande:

Ylva Norling Jönsson, lagman i Helsingborgs tingsrätt
Johan Kvart, lagman i Göteborgs tingsrätt
Samtalsledare är Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket

Till Domstolspodden på PodBean (extern länk). Speltid: ca 50 minuter

Avsnitt 3: Brott och straff – om enhetligt dömande, rabatter och medeltidens påföljdssystem

Domstolspodden avsnitt 3

Det tredje avsnittet av Domstolspodden handlar om brott och straff. Lyssnaren får en inblick i hur domstolen i praktiken bestämmer straff med avstamp i mål som rör grov alkoholsmuggling. I programmet diskuteras frågor som mängdrabatter liksom varför ungdomar får lägre straff än vuxna som döms för samma brott. Det blir en genomgång av vad olika straff innebär i praktiken; som skyddstillsyn, villkorlig dom med kontraktsvård, ungdomstjänst och rättspsykiatrisk vård. Brottsförebyggande rådets rapport "Enhetligt dömande i tingsrätter" diskuteras - och så bjuds det på en liten historielektion: hur såg egentligen det medeltida påföljdssystemet i Sverige ut?

Medverkande: Margita Åhsberg, chefsrådman, Helsingborgs tingsrätt och Martin Sunnqvist, rådman, Malmö tingsrätt. Samtalsledare: Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket.

Till Domstolspodden på PodBean (extern länk). Speltid: ca 45 minuter

 

Avsnitt 2: Från 5 000 överklaganden till 100 prejudikat – Domstolspodden om HD

Domstolspodden avsnitt 2

Det andra avsnittet av Domstolspodden handlar om Högsta domstolen. Vad är domstolens roll? Hur går det till när HD väljer ut de drygt 100 mål som tas upp till prövning, bland över 5000 mål som överklagas varje år? Hur ser vägen fram till ett vägledande avgörande – prejudikat – ut? Vad är nyttan för samhället med Högsta domstolens vägledande avgöranden? Justitieråden Kerstin Calissendorff, Petter Asp och Stefan Lindskog, som även är Högsta domstolens ordförande, samtalar om dessa frågor, och förklarar även ett par intressanta HD-avgöranden från det senaste året. Det handlar om mål som rör smygfotografering, åldersbestämningar och samäganderätt till fastighet. Samtalet leds av Jesper Nietsche, presskommunikatör på Domstolsverket.

 

Till Domstolspodden på PodBean (extern länk). Speltid: ca 45 minuter

 

Avsnitt 1: Varför ska vi prata med omvärlden?

Temat för domstolspodden avsnitt 1 är domstolarnas kommunikation. Fyra personer som alla har ett särskilt intresse för kommunikationsfrågor medverkar i premiäravsnittet. Justitierådet Mari Heidenborg från Högsta domstolen, lagmannen Anders Hagsgård från Förvaltningsrätten i Göteborg, Svea hovrätts president Fredrik Wersäll och lagmannen Ylva Norling Jönsson från Helsingborgs tingsrätt resonerar kring synsättet att "domen talar för sig själv", talar om personliga erfarenheter kring uppmärksammade mål och diskuterar domstolar i sociala medier. Jesper Nietsche från Domstolsverkets presstjänst leder samtalet.

 

Till Domstolspodden på PodBean (extern länk). Speltid: ca 60 minuter
Senast ändrad: 2017-12-06

Vad är en pod?

En podcast eller en podd är ett enkelt sätt att prenumerera på ljud- eller videofiler via nätet. Via ett program eller en app, väljer du vad du vill lyssna på, sen får du nya avsnitt löpande. Domstolspodden finns att ladda ner från Itunes. Du kan också lyssna på samtalen via podbean.com.

Vilka ligger bakom Domstolspodden?

Domstolspodden är ett samarbete mellan Helsingsborgs tingsrätt och Domstolsverkets kommunikationsfunktion.

Hör av dig!

Har du synpunkter på programmet, eller tips på ämnen som du tycker att Domstolspodden borde ta upp framöver? Hör gärna av dig, antingen via e-post: domstolspodden@dom.se eller använd hashtaggen #domstolspodden på Twitter.