JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Välkommen till Domstolspodden

Domstolspodden ger dig möjlighet att lyssna till intressanta samtal mellan olika personer som arbetar på domstolar runt om i landet.

Samtalen kommer att röra olika frågor som handlar om domstolens roll, uppgift och utveckling.

Avsnitt 12: Domstolspodden om nämndemän

Jesper Nietsche, Fredrik Löndahl, Emma Regnér och Ralf G Larsson. Foto: Per Carlsson

I Sverige finns drygt 8 300 nämndemän. Tillsammans med juristdomare, dömer de i tingsrätter, förvaltningsrätter, hovrätter och kammarrätter. Nämndemännen nomineras av de politiska partierna och väljs av kommun- och landstingsfullmäktige. Över tid har händelser kopplade till jävssituationer och olämpliga uttalanden i sociala medier fått stor uppmärksamhet i nyhetsrapporteringen, och även systemet som sådant har debatterats. Vad tänker tre juristdomare om nämndemannasystemet utifrån sina egna erfarenheter och perspektiv? Domstolspoddens tolfte avsnitt handlar om nämndemän.

Medverkande: 
Ralf G Larsson, hovrättspresident, Hovrätten för Västra Sverige
Emma Regnér, rådman, Malmö tingsrätt
Fredrik Löndahl, chefsrådman, Förvaltningsrätten i Malmö

Programledare:
Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket.

Till Domstolspodden på PodBean (extern länk). Speltid: ca 39 minuter

Transkribering av avsnittet  

Avsnitt 11: Vem behöver förstå domstolen? Podden om språk

Jesper Nietsche, Fredrik Bohlin och Kristina Ståhl. Foto: Per Carlsson

Domstolens domar och beslut – vem ska kunna läsa och förstå dem? Vad tänker två domare om behovet av att utveckla domstolens språk i skrift och tal – hur gör de själva, och varför tycker de att frågorna är viktiga? Det elfte avsnittet av Domstolspodden handlar om språket. Det bjuds på samtal om svåra ord, strukturen i text, vem som i första hand ska förstå domar samt hur språkbruk och rättssäkerhet kan hänga ihop. Dessutom blir det en språkquiz.

Medverkande: 
Kristina Ståhl, justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen
Fredrik Bohlin, rådman, Ystads tingsrätt

Programledare:
Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket.

Till Domstolspodden på PodBean (extern länk). Speltid: ca 48 minuter

Transkribering av avsnittet 

Avsnitt 10: När barnets bästa är målet – Domstolspodden om LVU

Jesper Nietsche, Catarina Barketorp och Erik Lindberg. Foto: Per Carlsson

Barn som behöver skyddas från risken att fara illa – det är grunden för lagen om vård av unga, LVU. Vad är det för frågor LVU-målen kan handla om i praktiken – och vad innebär domstolarnas prövning? Hur tas barnperspektivet om hand, i mål där domstolen hanterar frågor om så ingripande åtgärder som vård av unga innebär?  Domstolspoddens tionde avsnitt handlar om LVU-mål.

Medverkande: 
Åsa Ståhl, domare, Kammarrätten i Göteborg
Johan Lundmark, domare, Förvaltningsrätten i Stockholm

Programledare:
Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket.

Till Domstolspodden på PodBean (extern länk). Speltid: ca 31 minuter

Transkribering av avsnittet 

Avsnitt 9: Sexualmål i domstol – om bemötande, ny lagstiftning och frågan om korta kjolar

Jesper Nietsche, Catarina Barketorp och Erik Lindberg. Foto: Per Carlsson

Det nionde avsnittet av Domstolspodden handlar om sexualmål – en typ av brottmål som väcker starka känslor och ofta får stort utrymme i media. Samtalet kretsar kring frågor som rör bevisning och bevisvärdering, varför domarna ser bemötandet av parterna som så viktigt, samt hur lagstiftningen har förändrats över tid – och vilka förändringar som nu är på gång. Dessutom handlar det om frågor om korta kjolar och hur målsäganden uppträtt – hur vanliga är den typen av frågor under rättegångar egentligen?

Medverkande: 
Catarina Barketorp, lagman, Uppsala tingsrätt
Erik Lindberg, hovrättsråd, Svea hovrätt

Programledare:
Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket.

Till Domstolspodden på PodBean (extern länk). Speltid: ca 44 minuter

Transkribering av avsnittet

Avsnitt 8: Att arbeta som notarie

Jesper Nietsche, Linn Brewer och Ingrid Söderquist. Foto: Per Carlsson

Domstolspoddens åttonde avsnitt kretsar kring hur det är att vara notarie. Hur känns det att leda sin första förhandling? Hur är domstolen som arbetsplats? Vad kan en typisk arbetsvecka för en notarie innehålla – och hur självständig är en notarie? Det är några av frågorna som tas upp när Domstolspodden möter två notarier.

Medverkande: 
Ingrid Söderquist, notarie, förvaltningsrätten i Umeå
Linn Brewer, notarie, Umeå tingsrätt

Programledare:
Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket.

Till Domstolspodden på PodBean (extern länk). Speltid: ca 38 minuter

Transkribering av avsnittet

Avsnitt 7: Våld med dödlig utgång – om mord, dråp och vållande till annans död

Christel Lundmark, Erik Sundström och Jesper Nietsche. Foto: Per Carlsson

Brottmål som rör våld med dödlig utgång är ämnet för det sjunde avsnittet av Domstolspodden. Det handlar om mord, dråp och vållande till annans död – och vad skillnaden mellan de olika brotten är. Samtalet kommer in på vad som kan vara förmildrande respektive försvårande omständigheter i sammanhanget, och vad skillnaden mellan olika typer av uppsåt är. Lindomefallet, ungdomsreduktioner och livstidsstraff är andra exempel på frågor som tas upp. Dessutom resonerar de medverkande domarna, utifrån sina erfarenheter, om hur det är att döma i mål som rör dödligt våld – och vad det kan ställa för krav på domaren och domstolen.

Medverkande: 
Christel Lundmark, lagman, Skellefteå tingsrätt
Erik Sundström, hovrättspresident, Hovrätten för Övre Norrland

Programledare:
Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket.

Till Domstolspodden på PodBean (extern länk). Speltid: ca 30 minuter

Transkribering av avsnittet

Avsnitt 6: När domstolen ska utgå från barnets bästa - Domstolspodden om familjemål

Jesper Nietsche, Maria Eka och Björn Berselius. Foto: Fredrik Lassen

Det sjätte avsnittet av Domstolspodden handlar om familjemål – mål där föräldrar inte kan komma överens om boende, vårdnad och umgänge med gemensamma barn. Hur arbetar domstolarna med de här målen i praktiken? Begreppet ’barnets bästa’ – vad innebär det i domstol? Två domare med lång erfarenhet samtalar om rollen som domare i familjemål, och vad det är med just de här målen de tycker är viktigt. Dessutom innehåller avsnittet en pedagogisk genomgång av begrepp som är vanliga när det handlar om familjemål – som umgängesstöd och snabbupplysning.

Medverkande: 
Marie-Louise Ollén, chefsrådman, Södertörns tingsrätt
Björn Skånsberg, chefsrådman, Solna tingsrätt.

Programledare:
Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket.

Till Domstolspodden på PodBean (extern länk). Speltid: ca 30 minuter

Transkribering av avsnittet

Avsnitt 5: Migrationsmål – om det stora antalet asylsökande hösten 2015, muntliga förhandlingar och åldersutredningar

Jesper Nietsche, Maria Eka och Björn Berselius. Foto: Fredrik Lassen

Det femte avsnittet av Domstolspodden handlar om migrationsmål. Under 2015 sökte dubbelt så många personer asyl i Sverige jämfört med året innan – vad har det inneburit för migrationsdomstolarna? I programmet diskuteras vad som hände i anslutning till hösten 2015, och lyssnarna ges en inblick i domstolarnas praktiska arbete med asylmål. Det handlar bland annat om regelverken, om muntliga förhandlingar – och varför, samt i vilka lägen åldersutredningar kan vara aktuella. Dessutom diskuteras Migrationsöverdomstolens roll – illustrerat med ett konkret exempel på en vägledande dom.

Medverkande:
Maria Eka, chefsrådman, Förvaltningsrätten i Stockholm, som även är migrationsdomstol
Björn Berselius, kammarrättsråd, Kammarrätten i Stockholm, som även är migrationsöverdomstol.

Programledare:
Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket.

Till Domstolspodden på PodBean (extern länk). Speltid: ca 35 minuter

Transkribering av avsnittet

Avsnitt 4: Om bevisprövning, trovärdighet och rättegångsbalkens hållbarhet i en ny tid

Avsnitt 4
Vad handlar fri bevisföring och bevisprövning om i praktiken? Vad menar domare när de talar om trovärdighet och tillförlitlighet? Invändningen "objection, your honour!" i amerikanska rättssalar – vad handlar den om, och varför hörs inte motsvarigheten under svenska rättegångar? Det är några av de frågor som tas upp i det fjärde avsnittet av Domstolspodden. En annan fråga rör rättegångsbalken, som sedan 1948 styr hur rättegångar ska genomföras. Hur står denna 69-åring sig i dag, sett i ljuset av utvecklingen med bland annat allt fler stora och komplicerade mål?

Den 5 december 2017 överlämnades betänkandet "Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål" till regeringen. Som experter i utredningen deltog bland andra Ylva Norling Jönsson lagman på Helsingborgs tingsrätt och Ola Stoltz, sektionschef på polisens nationella operativa avdelning. I podden berättar de om ny teknik som polisen börjat använda och hur lagen kan behöva uppdateras för att tillåta nya typer av bevis.

Medverkande:

Ylva Norling Jönsson, lagman i Helsingborgs tingsrätt
Johan Kvart, lagman i Göteborgs tingsrätt
Samtalsledare är Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket

Till Domstolspodden på PodBean (extern länk). Speltid: ca 50 minuter

Transkribering av avsnittet

Avsnitt 3: Brott och straff – om enhetligt dömande, rabatter och medeltidens påföljdssystem

Domstolspodden avsnitt 3

Det tredje avsnittet av Domstolspodden handlar om brott och straff. Lyssnaren får en inblick i hur domstolen i praktiken bestämmer straff med avstamp i mål som rör grov alkoholsmuggling. I programmet diskuteras frågor som mängdrabatter liksom varför ungdomar får lägre straff än vuxna som döms för samma brott. Det blir en genomgång av vad olika straff innebär i praktiken; som skyddstillsyn, villkorlig dom med kontraktsvård, ungdomstjänst och rättspsykiatrisk vård. Brottsförebyggande rådets rapport "Enhetligt dömande i tingsrätter" diskuteras - och så bjuds det på en liten historielektion: hur såg egentligen det medeltida påföljdssystemet i Sverige ut?

Medverkande: Margita Åhsberg, chefsrådman, Helsingborgs tingsrätt och Martin Sunnqvist, rådman, Malmö tingsrätt. Samtalsledare: Jesper Nietsche, presskommunikatör, Domstolsverket.

Till Domstolspodden på PodBean (extern länk). Speltid: ca 45 minuter

Transkribering av avsnittet

Avsnitt 2: Från 5 000 överklaganden till 100 prejudikat – Domstolspodden om HD

Domstolspodden avsnitt 2

Det andra avsnittet av Domstolspodden handlar om Högsta domstolen. Vad är domstolens roll? Hur går det till när HD väljer ut de drygt 100 mål som tas upp till prövning, bland över 5000 mål som överklagas varje år? Hur ser vägen fram till ett vägledande avgörande – prejudikat – ut? Vad är nyttan för samhället med Högsta domstolens vägledande avgöranden? Justitieråden Kerstin Calissendorff, Petter Asp och Stefan Lindskog, som även är Högsta domstolens ordförande, samtalar om dessa frågor, och förklarar även ett par intressanta HD-avgöranden från det senaste året. Det handlar om mål som rör smygfotografering, åldersbestämningar och samäganderätt till fastighet. Samtalet leds av Jesper Nietsche, presskommunikatör på Domstolsverket.

Till Domstolspodden på PodBean (extern länk). Speltid: ca 45 minuter

Transkribering av avsnittet

Avsnitt 1: Varför ska vi prata med omvärlden?

Temat för domstolspodden avsnitt 1 är domstolarnas kommunikation. Fyra personer som alla har ett särskilt intresse för kommunikationsfrågor medverkar i premiäravsnittet. Justitierådet Mari Heidenborg från Högsta domstolen, lagmannen Anders Hagsgård från Förvaltningsrätten i Göteborg, Svea hovrätts president Fredrik Wersäll och lagmannen Ylva Norling Jönsson från Helsingborgs tingsrätt resonerar kring synsättet att "domen talar för sig själv", talar om personliga erfarenheter kring uppmärksammade mål och diskuterar domstolar i sociala medier. Jesper Nietsche från Domstolsverkets presstjänst leder samtalet.

Till Domstolspodden på PodBean (extern länk). Speltid: ca 60 minuter

Transkribering av avsnittet
Senast ändrad: 2018-11-15

Vad är en pod?

En podcast eller en podd är ett enkelt sätt att prenumerera på ljud- eller videofiler via nätet. Via ett program eller en app, väljer du vad du vill lyssna på, sen får du nya avsnitt löpande. Domstolspodden finns att ladda ner från Itunes. Du kan också lyssna på samtalen via podbean.com.

Vilka ligger bakom Domstolspodden?

Domstolspodden är ett samarbete mellan Helsingsborgs tingsrätt och Domstolsverkets kommunikationsavdelning.

Hör av dig!

Har du synpunkter på programmet, eller tips på ämnen som du tycker att Domstolspodden borde ta upp framöver? Hör gärna av dig, antingen via e-post: domstolspodden@dom.se eller använd hashtaggen #domstolspodden på Twitter.