JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ökad effektivitet och förbättrad samverkan vid handläggning av mängdbrott

Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket har redovisat ett regeringsuppdrag om mängdbrottshanteringen. Myndigheterna presenterar flera åtgärder och förslag som skapar förutsättningar för en mera effektiv mängdbrottshantering och en bättre uppföljning. De stakar också ut vägen för fortsatt samverkan kring mängdbrotten.

Utgiven:  27 maj 2010
Typ:  Rapport

Beställ

Alla publikationer är kostnadsfria och skickas normalt inom 5 arbetsdagar.
Senast ändrad: 2010-11-12