JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Yttrande Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptala för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande om direktiv 2009/22/EC (COM (2018) 184 final)

Utgiven:  07 juni 2018
Typ:  Domstolsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2018-07-03