JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Yttrande över Framställan om ändring i trafikförordningen (1998:1276) och i Vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och hödj beredskap

Utgiven:  14 december 2017
Typ:  Domstolsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2017-12-27