JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Prövningen av bisysslor för justitieråden (inklusive ordförandena i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen) samt presidenterna i hovrätt och kammarrätt

Utgiven:  01 juni 2018
Typ:  Domstolsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2018-07-03