JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Yttrande över promemorian En omarbetad kriminalvårdsdatalag - Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Ds 2017:46)

Utgiven:  24 november 2017
Typ:  Domstolsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2017-12-27