JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Yttrande över promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag

Utgiven:  24 november 2017
Typ:  Domstolsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2017-12-27