JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolsverkets handböcker

Domstolsverkets handböcker är borttagna från domstol.se

Från och med den 13 april 2018 är Domstolsverkets handböcker inte längre tillgängliga externt.

Skälen till detta är följande.

  1. Handböckerna är framförallt tänkta att vara ett internt stöd för domstolarna vid handläggning av mål och ärenden.
  2. Handböckerna utgör inte några bindande riktlinjer och är inte heller någon rättskälla vilket de emellanåt felaktigt har uppfattats som.
  3. Handböckerna är i vissa delar inte alltid uppdaterade och kan innehålla felaktigheter.Senast ändrad: 2018-04-13