JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bild på Martina Albo, Beredningsjurist vid Vänersborgs tingsrätt

Möt Martina Albo, beredningsjurist

Vad är bakgrunden till att du idag jobbar på som beredningsjurist?

Jag hade länge drömt om att bli beredningsjurist, gärna inom miljörätt. Jag sökte först en tjänst som domstolshandläggare på mark- och miljödomstolen och hoppades att det skulle kunna vara en väg in till ett jobb som beredningsjurist. Så blev det också. Efter ett tag blev en tjänst ledig, jag sökte och fick den.

Var det något som förvånade dig när du började som beredningsjurist?

Eftersom jag först arbetade som domstolshandläggare hade jag ju jobbat tillsammans med beredningsjurister tidigare. Så jag var ganska insatt i vad tjänsten innebar. Kanske blev jag ändå positivt överraskad över att det var så högt i tak på domstolen.

Vilka arbetsuppgifter har du nu?

Framför allt arbetar jag med överklagade mål som tidigare har prövats av länsstyrelser och lantmäterimyndigheter. Jag kommunicerar med parterna och förbereder målen för avgörande. Jag ger förslag till domar, men fattar inga beslut. Ibland diskuterar jag med ett tekniskt råd och med domaren under tiden som jag handlägger målen.

Finns det några särskilda utmaningar med att jobba som beredningsjurist?

En utmaning är att det ständigt dyker upp nya frågor som man inte träffat på tidigare – både materiellt och processuellt. Ett exempel på en materiell fråga kan vara hur man skall beräkna höjden på en byggnad. En typisk processfråga kan gälla om någon som vill överklaga verkligen har rätt att göra det.

Vad är speciellt med att ha en domstol som arbetsgivare?

Det är en bra skola, man lär sig mycket. Man får jobba med många kompetenta människor – det är väldigt lärorikt helt enkelt.

Hur upplever du möjligheterna till kompetensutveckling?

Det finns många kurser att välja bland, jag har redan gått flera. De har varit bra allihop.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är väldigt varierande och utvecklande.

Vilka personliga egenskaper tycker du att en beredningsjurist ska ha?

Man måste ha lätt för att samarbeta. Det är viktigt att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift. Noggrannhet är också en bra egenskap.

Varför tycker du att man ska söka anställning som beredningsjurist?

Det är väldigt lärorikt, som sagt. Vill man vidareutveckla sig och kanske specialisera sig inom de områden man jobbar med, finns väldigt goda förutsättningar för det. Om man till exempel vill lära sig mer om miljö- och fastighetsrätt, så är det ett riktigt bra jobb. Jag tycker också att domstolen är en bra arbetsgivare, som ger sina anställda goda möjligheter att få balans mellan arbete och fritid. Visst kan det vara stressigt ibland, men det kan det väl vara på alla jobb.
Senast ändrad: 2017-01-16

Martina Albo, Vänersborgs tingsrätt

Ålder: 31 år

Utbildning: Juristexamen från Uppsala

Bakgrund: Närmast arbetade jag som utredare på Försäkringskassan. Dessförinnan jobbade jag i 1,5 år på Åklagarkammaren i Borås.

Tid som beredningsjurist: 
2 år