JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fiskal och adjungerad ledamot - vägen till domaryrket

Som domare arbetar du med den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Under domarutbildningen, där du först är fiskal och sedan adjungerad ledamot, får du goda kunskaper i kvalificerat juridiskt arbete och god kännedom om hur du bemöter människor i olika situationer.

Som fiskal får du döma i mål som inte är alltför svåra och bidrar till att den enskilde får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda i en opartisk prövning. Det är ett ansvarfullt arbete där du får inblick i människors liv alltmedan du bereder mål på ett effektivt och rättssäkert sätt. Du är också ansvarig för eller delaktig i rättens överläggningar till dom och beslut där du bjuder in till och bidrar till diskussionerna.

Som notarie är du behörig att söka till domarutbildningen. Blir du antagen har du börjat din väg mot att bli assessor, vilket innebär att du är behörig att söka anställning som ordinarie domare.

Som fiskal utför du ett viktigt arbete och du kommer inledningsvis att på överrätt bereda mål för avgörande och föredra förslag till domar eller beslut. Du får efter ett tag döma i enklare mål på underrätt men är fortfarande under utbildning.

Som fiskal och adjungerad ledamot dömer du under eget ansvar, ensam eller tillsammans med andra domare. Under din tid på domstolarna kommer du att få grundliga kunskaper inom olika områden och utbyta erfarenheter med kollegor.

Tre plus ett år

Fiskalstiden är tre år, fördelat på överrätt under 1 år och därefter underrätt i minst två år. Du arbetar tillsammans med andra fiskaler, notarier, domstolhandläggare och rådmän i medborgarnas tjänst och bidrar till att domstolarna kan fullgöra sitt uppdrag på bästa sätt. Du utför ditt arbete på ett opartiskt och objektivt sätt och bidrar till att mål och ärenden utreds på det sätt som krävs.   

Efter din tid som fiskal arbetar du som adjungerad ledamot i en överrätt. Där kommer du att delta som domare vid föredragningar och förhandlingar och få möjlighet att skriva egna domar och beslut tillsammans med ordinarie domare.

Som adjungerad ledamot lär du dig ännu mer om domstolarnas arbetssätt och får alltmer avancerade uppgifter, vilket utvecklar dig i din yrkesroll som domare.

Efter ett år som adjungerad ledamot är du färdigutbildad domare och din titel är då hovrättsassessor eller kammarrättsassessor.
Senast ändrad: 2017-07-12

Krav och önskemål på dig som fiskal och adjungerad ledamot

Det här behöver du:

  • Gymnasiet
  • Juristexamen
  • Notariemeriterad

Det här önskar vi:

  • Du är självgående och initiativrik med gott omdöme.
  • Du ska arbeta flexibelt, noggrant och med en hög ansvarskänsla.
  • Du är effektiv, ser helheten och kan arbeta opartiskt och objektivt.

Domarutbildning

  • Fiskal 3 år (1 år överrätt + 2 år underrätt)
  • Adjungerad ledarmot 1 år (överrätt)

Läs mer om att vara domare