JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Chefspolicy

Sveriges Domstolars chefspolicy ger uttryck för vilket chef- och ledarskap som ska utövas i verksamheten.

Domstolarna är en av hörnstenarna i vårt demokratiska samhälle. Alla som arbetar i Sveriges Domstolar har den viktiga samhällsuppgiften att upprätthålla en rättssäker och effektiv rättskipning av hög kvalitet. Denna uppgift ska utföras på ett sätt som bidrar till allmänhetens förtroende.

Domstolarna har i den dömande verksamheten en oberoende och självständig ställning i förhållande till riksdag, regering och andra myndigheter. Varje domare dömer därför självständigt. Chef- och ledarskapet ska utövas med respekt för denna självständighet.

 
Senast ändrad: 2017-07-10

Läs mer!

Läs Sveriges Domstolars chefspolicy i sin helhet (pdf, öppnas i nytt fönster).