JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förmåner och villkor i Sveriges Domstolar

Inom staten får du bra villkor för bland annat arbetstid, semester och pension. För statliga jobb gäller också i regel individuell lönesättning.

Arbetstid

I varje myndighet inom Sveriges Domstolar träffar arbetsgivaren och de fackliga organisationerna arbetstidsavtal. Syftet är att anpassa arbetstiden på bästa sätt utifrån verksamhetens behov. Det innebär att arbetstiden för olika personer kan vara olika beroende på arbetsuppgifter. På många av domstolarna tillämpas flextid. Inom vissa verksamheter gäller istället förtroendearbetstid, som innebär att du som anställd i viss utsträckning själv kan påverka arbetstiden med hänsyn till arbetsuppgifterna och verksamheten.

Semester

Alla anställda i Sverige har rätt till fem veckors semester. Som statligt anställd har du fler semesterdagar, där din ålder avgör hur många semesterdagar du har. Du har också rätt till betald semester redan första året du är anställd, men för att få full betald semester måste du vara anställd hela året.

Ålder Antal semesterdagar
T.o.m. det år du fyller 29 år        28 dagar
Fr.o.m. det år du fyller 30 år 31 dagar
Fr.o.m. det år du fyller 40 år 35 dagar
   

Om du blir förälder

Om du är föräldraledig får du ersättning från Försäkringskassan. För att underlätta din föräldraledighet betalar statliga arbetsgivare en kompletterande ersättning så att du får 90 procent av din lön under större delen av ledigheten. Alla föräldrar på arbetsmarknaden har rätt till förkortad arbetstid till dess att barnet fyllt 8 år eller avslutat sitt första skolår. När barnet fyllt 8 år har du som statligt anställd möjlighet att ansöka om deltid till och med utgången av det skolår barnet fyller 12 år.

Pension

Som statligt anställd får du en avtalspension som består av flera delar. Den kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till. Du har rätt att själv välja hur en del av avtalspensionen ska förvaltas.

Sjukdom

Den första sjukdagen är en karensdag och dag 2-14 utgår en sjuklön på 80 % av din normala lön. Sveriges Domstolar kompletterar därefter ersättningen från Försäkringskassan. Du kan även få viss ersättning för kostnader vid läkarbesök, psykologbehandling, sjukgymnast och sjukhusvård. Arbetsgivaren ersätter även kostnaden för läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet.

Flyttning

Som anställd inom Sveriges Domstolar har du i vissa fall rätt till ersättning vid flyttning.

Individuell lönesättning

Inom Sveriges Domstolar gäller individuell lönesättning. Det innebär att din lön baseras på ditt arbetsresultat. Men även andra faktorer avgör, som arbetsuppgifternas svårighetsgrad och ditt ansvar. Marknadsfaktorer som utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden kan också påverka lönen. Som anställd har du rätt att få veta på vilka grunder din lön sätts och vad du kan göra för att påverka den.

Sveriges Domstolar tillämpar lönesättande samtal. Det innebär att din lön bestäms direkt i samtal mellan din chef och dig. Genom det lönesättande samtalet görs en tydlig koppling mellan prestation och lön.

Enskilda överenskommelser

För Sveriges Domstolar är det viktigt att kunna erbjuda sina medarbetare bra och attraktiva anställningsvillkor. Ett led i detta arbete är möjligheten till enskilda överenskommelser. Dessa överenskommelser innebär att du som medarbetare ges tillfälle att påverka din arbetssituation och göra personliga val, genom att exempelvis byta lön mot extra semesterdagar och vice versa eller att byta semester och lön mot pension. Enskilda överenskommelser kan ge ökad flexibilitet och exempelvis ge dig ökade möjligheter att kombinera förvärvsarbete och föräldraskap.
Senast ändrad: 2017-01-16