JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Administrativ direktör

Arbetsbeskrivning

Administrativa direktören är chef för förvaltningsrättens administrativa avdelning som har drygt 50 medarbetare. Avdelningen har en bred verksamhet och är indelad i tre enheter; enheten för registrering och arkiv, serviceenheten och den administrativa enheten. Enheterna leds av enhetschefer som ingår i den administrativa direktörens samordningsgrupp. Inom avdelningen hanteras bland annat ekonomi, HR, budget, säkerhet och IT. Administrativa direktören ingår i domstolens ledningsgrupp och är även säkerhetschef.

Ansvaret för administrationen av förvaltningsrättens verksamhet är i betydande utsträckning delegerat av lagmannen till den administrativa direktören. I det ansvaret ligger att i ett långsiktigt perspektiv planera, leda och utveckla de många olika verksamheterna på den administrativa avdelningen och bidra till det gemensamma utvecklingsarbetet på domstolen. En viktig del i det arbetet är samordning mellan olika administrativa områden och samverkan med domstolens chefsrådmän.

Administrativa direktören förväntas ta initiativ till och driva frågor i samverkan med Domstolsverket och den administrativa ledningen i andra domstolar.


Kvalifikationer

Vi söker dig som har akademisk utbildning, företrädesvis juristexamen, och flerårig erfarenhet av kvalificerat ledningsarbete i myndighet. Du ska ha erfarenhet av att planera, leda och utveckla administrativ verksamhet.

Du ska ha mycket goda chefs- och ledaregenskaper. Du ska också ha en mycket god förmåga att planera och följa upp avdelningens arbete samt leda, motivera och utveckla dina medarbetare. Du ska tycka om att leda en verksamhet som är flexibel och som kan anpassas till variationer i domstolens målinströmning och personalbehov. Arbetet kräver mycket god samarbetsförmåga och intresse för att i ledningsgrupp eller annat sammanhang utveckla domstolens verksamhet. Andra viktiga egenskaper för tjänsten är kommunikativ förmåga och integritet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser: 1
Lön: Månadslön


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-09-24
Arbetsgivarens referensnummer: FST 2017/203
Ansök här


Kontakt

Åsa Hellgren
HR-specialist
08-561 686 20
asa.hellgren@dom.se

Amanda Modig
tf. administrativ direktör
08-561 682 51
amanda.modig@dom.se

Christian Groth
tf. lagman
08-561 681 51
christian.groth@dom.se

Amanda Elfström (Saco-S)
Föredragande
08-561 683 04
amanda.elfstrom@dom.se


Övrigt


Läs mer »

Om Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten i Stockholm är landets största domstol. Domstolen har omkring 550 anställda och handlägger ungefär 500 olika måltyper. Stora målgrupper är migrationsmål, biståndsmål, socialförsäkringsmål, skattemål och mål om offentlig upphandling. Domstolen leds av en lagman och är indelad i elva dömande avdelningar som leds av chefsrådmän och en administrativ avdelning som leds av en administrativ direktör.

Domstolen har en viktig samhällsuppgift att se till att medborgarna får en rättssäker och effektiv prövning av myndighetsbeslut. Domstolen arbetar aktivt med utvecklingsfrågor och strävar mot att vara en modern och öppen arbetsplats med engagerade och ansvarstagande medarbetare. Domstolen verkar för en god kompetensutveckling för alla medarbetare. Domstolen vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.