JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Arkivarie till Förvaltningsrätten i Stockholm

Om arbetsplatsen

Förvaltningsrätten i Stockholm är landets största domstol. Domstolen har omkring 550 medarbetare och handlägger ungefär 500 olika måltyper. Stora målgrupper är migrationsmål, biståndsmål, socialförsäkringsmål, skattemål och mål om offentlig upphandling. Domstolen har en viktig samhällsuppgift att se till att medborgarna får en rättssäker och effektiv prövning av myndighetsbeslut. Domstolen arbetar aktivt med utvecklingsfrågor och strävar mot att vara en modern och öppen arbetsplats med engagerade och ansvarstagande medarbetare. Domstolen verkar för en god kompetensutveckling för alla medarbetare. Verksamheten präglas av professionalism, ansvar och respekt. Domstolen vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Enheten för registrering och arkiv består av ca 30 medarbetare och ansvarar för registrering och klassificering av nya mål, postöppning och bevakning av myndighetens officiella faxar och e-postbrevlåda. Arkivets ansvarsområden innefattar bland annat expediering av interna beställningar, utlämnande av allmänna handlingar, inskanning av domar och beslut, insortering av post, akter och avgöranden samt ordnings- och förteckningsarbete. Arbetet vid registreringen såväl som i arkivet bedrivs till stor del genom rotation mellan de olika arbetsmomenten.

 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter som förekommer i arkivet;

  • Omhänderta, arkivera och gallra arkivhandlingar i enlighet med gällande regelverk
  • Hantera förfrågningar och utlämnande av allmänna handlingar
  • Vara ett internt stöd i arkivfrågor
  • Iordningställa domböcker inför inbindning

Kvalifikationer

Du ska ha relevant akademisk utbildning med minst 60 hp/40p i arkivvetenskap.

Vi söker dig som har erfarenhet av arkivarbete på myndighet, gärna från domstol. Du ska ha aktuella och dokumenterade kunskaper i arkiv- och offentlighetslagstiftningen. Du ska även vara väl insatt i Riksarkivets föreskrifter.

Du har goda IT-kunskaper och erfarenhet av elektronisk informationshantering och digitalt bevarande. Eftersom domstolarna arbetar med att införa e-arkiv så är det meriterande om du har erfarenhet från detta.

Som arkivarie arbetar du i team, det är därför viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga och kan bidra med det som behövs för att teamet ska uppnå ett bra resultat.

För att prestera väl som arkivarie krävs det även att du tar arbete och prestation på allvar; sätter högsta prioritet på att uppnå mål och få arbetet slutfört på ett strukturerat och noggrant sätt. Du har gott omdöme samt lär in ny kunskap snabbt och använder befintlig kunskap flexibelt.

Du förhåller dig till andra på ett öppet och accepterande sätt och får andra att känna sig bekväma. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och testning kommer därför att genomföras som ett första steg i rekryteringsprocessen.

 

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen:   2

Provanställning kommer att tillämpas

Övrigt

I samband med att ansökan skickas in så bjuds du in till att genomföra tester. För att vara aktuell i denna rekryteringsprocess ska du genomföra testerna senast den 26 september 2018.

 


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal platser: 2
Lön: Månadslön, individuell lönesättning tillämpas


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2018-09-25
Arbetsgivarens referensnummer: FST 2018/311
Ansök här

Kontakt

Andrea Uddman, HR-assistent
08-561 682 41

Sussie Holm, Enhetschef
08-561 680 16

Anna Aranzadi Waldehorn, Saco-S
08-561 681 41

Malin Munkestam, ST
08-561 680 99


Om Förvaltningsrätten i Stockholm