JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Attunda tingsrätt söker en eller flera rådmän

Arbetsbeskrivning

Tingsrätten har i dag 15 rådmanstjänster och sju fiskalplatser. Tingsrätten är indelad i fyra dömande avdelningar, en beredningsavdelning, en notarieenhet samt en administrativ avdelning. I samband med att en av våra chefsrådmän nu övergår till annan anställning kommer den tjänsten att konverteras till en rådmanstjänst och antalet dömande avdelningar att minska till tre. Var och en av de dömande avdelningarna leds av en chefsrådman och på dessa avdelningar finns därutöver domare och notarier. Beredningsavdelningen är indelad i fyra specialiserade enheter med handläggare. Den avdelningen leds av en beredningschef, tillika rådman, och där finns också två tingsfiskaler och beredningsjurister.

Domarna tilldelas både brottmål och tvistemål. Det finns också möjlighet att fördjupa sig inom ett visst område. I dag har vi bl.a. domare som har särskild kompetens i arbetsrätt, ekobrottmål, familjerätt, konkursrättsliga mål, sekretess och ungdomsmål. Vi ser ett särskilt värde i att medarbetare har olika erfarenhet och bakgrund.

Tingsrätten ingår i ett regionalt samarbete med Nacka, Solna, Stockholms och Södertörns tingsrätter.


Kvalifikationer

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan. En väl utvecklad förmåga att samverka och se till hela tingsrättens uppdrag liksom prestigelöshet är en förutsättning. Vi ser också gärna att du har en väl dokumenterad erfarenhet av förbättrings- och utvecklingsprojekt.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: En eller flera

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-05-01
Arbetsgivarens referensnummer: 33-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Inger Söderholm
Lagman
08-561 695 56
inger.soderholm@dom.se

Lennart Christianson
Chefsrådman
08-561 695 30
lennart.christianson@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

OBS! Ansökningstiden har förlängts.


Läs mer »

Om Attunda tingsrätt

Attunda tingsrätt kännetecknas av en inarbetad förbättringskultur. Vi har ett väl utvecklat ledarskap och medarbetarskap som kommer till uttryck bl. a. i ett gemensamt ansvarstagande för utveckling av verksamheten och medarbetarnas kompetens. Vi visar varandra omtanke och ser domstolen som en helhet. Samverkan mellan medarbetare från alla funktioner är en naturlig del i arbetet. Vi har också roligt tillsammans.