JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Borås tingsrätt söker lagman

Arbetsuppgifter

Borås tingsrätt är en allmän domstol som handlägger brottmål, tvistemål och ärenden.

Lagmannen är chef för tingsrätten och ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande regler. Personalansvaret är fördelat mellan lagmannen, samordnande domaren, chefsadministratören och handläggarchefen.

Lagmannen ansvarar även för tingsrättens utvecklingsarbete och kommunikation med omvärlden. I arbetet ingår att samverka med andra domstolschefer och att arbeta aktivt med erfarenhetsutbyte, inte enbart inom Sveriges Domstolar utan även med andra aktörer i rättskedjan.

Tingsrättens verksamhet är indelad på två målenheter med fem – sex domare på varje enhet. Varje domare är även indelad på en tvistemålsrotel. Brottmål fördelas på de båda målenheterna. Tvistemål och ärenden fördelas på rotlarna. Målenheternas handläggare sköter gemensamt beredningen av såväl brottmål som tvistemål och ärenden under ledning av en handläggarchef. Domstolshandläggarna har delegation i brottmål och familjemål. Domarna ansvarar själva för beredningen av tvistemål och ärenden. FT-målen handläggs av den samordnande beredningsjuristen och notarierna.

Det pågår ett aktivt arbete som syftar till en enhetlig hantering av mål och ärenden. Det innebär samarbete med gemensamma handläggningsrutiner för de olika mål- och ärendekategorierna samt med frågor om bemötande och domskrivning.


Kvalifikationer

Som lagman lever du upp till högt ställda krav på yrkesskicklighet. Du ska också ha en god administrativ förmåga samt intresse och förmåga att leda och fördela domstolens arbete. Vidare är du målmedveten, drivande och har förmåga att engagera och motivera dina medarbetare. Dessutom förväntas du kunna följa förändringar i omvärlden och inom organisationen samt ha vilja och förmåga att finna lösningar och anpassa verksamheten efter nya förutsättningar.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2018-03-18
Arbetsgivarens referensnummer: 13-2018

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Ove Lindström
Lagman
033-17 70 19
0733-32 80 93
ove.lindstrom@dom.se

Karin Torle (Saco-S)
Rådman
033-17 70 40
karin.torle@dom.se

Christina Möller
Chefsadministratör
033-17 70 04
christina.moller@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Till bemannings- rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.


Läs mer »

Om Borås tingsrätt

Borås tingsrätt är belägen i det vackra rådhuset mitt i centrala Borås, med nära och täta kommunikationer till bl.a. Göteborg. Borås kan erbjuda ett omfattande kulturutbud och i staden och grannkommunerna finns mycket omfattande möjligheter till sport- och fritidsaktiviteter i vacker natur. Tingsrätten har 43 medarbetare varav åtta ordinarie domare och tre tingsfiskaler. Domstolen är en öppen och modern arbetsplats med skickliga och engagerade medarbetare. Vi arbetar kontinuerligt med kvaliteten i verksamheten med målsättningen att den ska kännetecknas av hög professionell kvalitet, effektivitet, gott bemötande och god service. Samtliga medarbetare är engagerade i kvalitetsarbetet. Tingsrättens domskrets omfattar kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.