JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolsverket söker domare eller handläggare för utvecklingsinsats kring DBM

Arbetsuppgifter

Vi söker nu dig som är domstolshandläggare eller domare i allmän domstol och som har ett engagemang för utvecklingsarbete och intresse för digitaliseringsfrågor. Nu har du chansen att utvecklas och bidra till arbetet på Domstolsverket.

För närvarande pågår ett projekt för att digitalisera brottmålshanteringen inom Sveriges Domstolar. I vårt arbete med att utveckla en effektiv brottmålshantering vill vi föra en nära dialog med domstolarna.

Projektet - Digitalisering av Brottmålshanteringen (DBM) - syftar bland annat till att införa elektroniska original för avgöranden i brottmål och att möjliggöra en rapportering av brottmålsavgöranden från tingsrätterna och hovrätterna och HD (i vissa fall) till övriga RIF-myndigheter.

I projektet ingår att ta fram ett verksamhetsstöd som stödjer en verksamhetsförändring. Denna förändring innebär bl.a. att domstolarna ska kunna skapa elektroniska original, t.ex. elektroniska domar. I projektet ingår också fortsatt arbete med att skapa förutsättningar för att även överinstanserna att kunna arbeta med mer strukturerad information i brottmål. Därigenom skapas möjlighet för alla de allmänna domstolarna att rapportera brottmålsdomar vidare i brottmålsprocessen på ett strukturerat sätt.

Vi söker nu dig som är domstolshandläggare eller domare i allmän domstol och som har ett engagemang för utvecklingsarbete och intresse för digitaliseringsfrågor. Tillsammans med Domstolsverkets medarbetare både med verksamhetsbakgrund och med IT-kompetens kommer du att vara delaktig i framtagande av ett nytt verksamhetsstöd som ska stödja bl.a. elektroniska domar.

Projektet kommer att pågå under flera år framöver med en planerad leverans och realisering vid halvårsskiftet 2020.

Du som söker bör kunna bidra i arbetet med ca två arbetsdagar i veckan från i vår tills verksamhetsförändringen med verksamhetsstödet är driftsatt.

Domstolarnas kunskap om den egna verksamheten behövs för att arbetet med verksamhetsutveckling ska bli effektivt. Inlån till Domstolsverket ger även ökade utvecklingsmöjligheter för anställda inom Sveriges Domstolar och leder till större erfarenhetsutbyte.


Kvalifikationer

Vi vänder oss till dig som redan har en tillsvidareanställning inom Sveriges Domstolar.

Vi söker domare och handläggare med gedigen verksamhetskunskap och stor erfarenhet av brottmålshantering.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
6 månader eller längre
Omfattning: Deltid
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Tidsbegränsad anställning under ca 2 år.

Antal platser: 4
Lön: Domstolsverket tillämpar individuell lönesättning.


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2018-04-29
Arbetsgivarens referensnummer: 0595-2018
Ansök här


Kontakt

Christian Nyberg
Projektledare
0725-00 86 00
christian.nyberg@dom.se

Anna Sjöman
Enhetschef
036-15 55 02
070- 183 24 81

Anna Kronander (SACO-S)
073-140 38 44

Magnus Danielsson (ST)
036-15 53 63


Övrigt

Inlån av personal från domstol till Domstolsverket sker till enskilda verksamhetsutvecklingsprojekt under viss tid och i viss omfattning. En förutsättning för inlån är att det finns behov av att domstolarna bidrar med sin verksamhetskunskap i DV-projektet.

Överenskommelsen om inlån ingås mellan Domstolsverket och den domstol där medarbetaren är anställd. Medarbetarens åtaganden framgår av en bilaga och överenskommelsen med medarbetaren ingås separat.

Domstolen åtar sig att tillhandahålla tjänsten under överenskommen tid och omfattning samt att frigöra tid för medarbetaren.

Domstolen har som utgångspunkt fullt arbetsgivaransvar (inkl. arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar).

Domstolsverket introducerar, utbildar och arbetsleder medarbetaren och ser till att medarbetaren får nödvändiga arbetsredskap.

Medabetaren åtar sig bl.a. att vara tillgänglig under den tidsperiod och i den omfattning som avtalats och att löpande redovisa nedlagd tid.

Ersättning för resor, hotell och traktamente etc. utgår i den mån det blir aktuellt. I övrigt anses det ligga inom ordinarie arbetsuppgifter att bidra till den gemensamma verksamhetsutvecklingen inom Sveriges domstolar.

Ersättning för arbetskraftsbortfall kan utgå till domstolen vid mer omfattande projekt eller om domstolen annars har svårt att medverka i utvecklingsinsatsen. Domstolen ska i så fall, i samband med att intresseanmälan lämnas in, ange om den vill ta upp frågan om ersättning för arbetskraftsbortfall, dvs. ersättning utgår inte per automatik.

Det ska framgå av intresseanmälan att förankring har skett med domstolschef (lagman eller chefrådman) Domstolen ska ange om den vill lyfta frågan om ersättning för arbetskraftsbortfall.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.


Om Domstolsverket

Domstolsverket arbetar med administration och utveckling för Sveriges Domstolar. På Domstolsverket arbetar cirka 390 personer och myndigheten är placerad i Jönköping där vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en trivsam och utvecklande miljö. Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund.

Enheten för produktutveckling är en av fem enheter på Avdelningen för domstolsutveckling. Avdelningen har som huvudsaklig uppgift att driva frågor kring verksamhetsutveckling på domstolarna. Enheten bedriver ett omfattande arbete med att utnyttja digitaliseringens möjligheter i syfte att skapa en mer effektiv och rättssäker informationshantering i Sveriges domstolar. I detta arbete ingår att utveckla domstolarnas verksamhetsstöd och det elektroniska informationsutbytet med myndigheter i rättskedjan och med medborgare är nu i fokus.

Intresseförfrågan gäller s.k. inlån av domstolsanställd personal. Inlån av personal från domstol till Domstolsverket sker till enskilda verksamhetsutvecklingsprojekt under viss tid och i viss omfattning. Du som söker bör kunna delta i arbetet på 40 % av din arbetstid under drygt två år. Stäm av med din myndighetschef om din medverkan är möjlig.