JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolsverket söker en hovrättsassessor för utvecklingsarbete

Arbetsuppgifter

Med utgångpunkt från erfarenheter av domstolsarbete och förståelse för domstolarnas verksamhet främst kring brottmål kommer du att ha rollen som verksamhetsutvecklare. Du kommer att ta fram och formulera behov och krav på det framtida verksamhetsstödet men också delta i utvecklingen av domstolarnas arbetssätt och rutiner. I arbetet kommer du att samarbeta med medarbetare med såväl juridisk som teknisk kompetens eller med erfarenhet av arbete som handläggare i domstol. Arbetet bedrivs ofta i projektform. Som verksamhetsutvecklare kan du också komma arbeta med rent juridiska frågor såsom:

• att analysera och sammanställa behov som berör verksamhetsstöd inom Sveriges Domstolar

• att realisera dessa behov och

• att utreda juridiska frågeställningar som ska ligga till grund för analysarbetet

Arbetet innebär externa kontakter med såväl representanter från Sveriges Domstolar som med andra myndigheter som domstolarna samverkar med inom Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF), t.ex. Åklagarmyndigheten, Polisen och Kriminalvården.

Tjänsteresor ingår i arbetet.


Kvalifikationer

Vi söker en hovrättsassessor med ett intresse för digitalisering och brottmålshantering. Du behöver också vara intresserad av frågor som rör verksamhetsutveckling med inriktning mot verksamhetsstöd. Arbetet kräver att du som person är problemlösande och analytisk samt har god fallenhet för logiskt tänkande. Arbetet är till stora delar inriktat på att analysera verksamheten, arbetsmetoder och digitaliserad informationshantering. Du behöver därför ha god förmåga till helhetssyn på verksamheten och insikt i digitaliseringens betydelse för effektiva arbetssätt.

Du behöver ha lätt för att samarbeta med andra yrkeskategorier men också vara självständig, drivande, noggrann och ta egna initiativ. Du behöver ha innovationsförmåga och trivas i en miljö som präglas av nytänkande och kreativitet.

Tidigare erfarenheter från utvecklingsarbete särskilt inom digitaliseringsområdet eller myndighetsövergripande samverkan inom brottmålsområdet är meriterande liksom annat juridiskt arbete vid myndigheter i brottmålskedjan, t.ex. som åklagare. Meriterande är också erfarenhet av arbete som särskilt har gällt offentlighets- och sekretesslagstiftning, personuppgiftslagstiftning eller digitaliseringsfrågor.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
6 månader eller längre
Omfattning: Heltid
Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Antal platser: 1
Lön: Domstolsverket tillämpar individuell lönesättning.


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2018-03-26
Arbetsgivarens referensnummer: 0500-2018
Ansök här


Kontakt

Anna Sjöman
Enhetschef
036-15 55 02
070- 183 24 81

Anna Kronander (SACO-S)
073-140 38 44

Magnus Danielsson (ST)
036-15 53 63


Övrigt

Det är en tidsbegränsad anställning på 2-2,5 år. Placeringsort är i första hand Jönköping. Din ansökan märkt med referensnummer 0500-2018 jämte meritförteckning, löneanspråk och övriga handlingar du önskar åberopa vill vi ha senast den 26 mars 2018.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.


Om Domstolsverket

Domstolsverket arbetar med administration och utveckling för Sveriges Domstolar. På Domstolsverket arbetar cirka 390 personer och myndigheten är placerad i centrala Jönköping där vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en trivsam och utvecklande miljö. Domstolsverket har även lokalkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund.

Avdelningen för domstolsutveckling driver och stödjer verksamhetsutveckling i Sveriges Domstolar med den övergripande målsättningen att säkerställa ett högt förtroende hos allmänheten för domstolarnas verksamhet. Avdelningen ansvarar bland annat för utveckling av domstolarnas inre organisation och arbetsformer, utveckling av olika målhanteringsprocesser samt utveckling och förvaltning av IT-baserade verksamhetsstöd. Avdelningen ansvarar även för, och driver utveckling av, juridiska frågor och arkivfrågor. På avdelningen arbetar medarbetare med olika yrkesbakgrund tillsammans och i samverkan med domstolar och med externa intressenter. Medarbetarna finns på Domstolsverkets samtliga kontor.

Enheten för produktutveckling är en av fem enheter på Avdelningen för domstolsutveckling. Enheten bedriver ett omfattande arbete med att utnyttja digitaliseringens möjligheter i syfte att skapa en mer effektiv och rättssäker informationshantering i Sveriges domstolar. I detta arbete ingår att utveckla domstolarnas verksamhetsstöd och det elektroniska informationsutbytet med myndigheter i rättskedjan och med medborgare är nu i fokus.

Till enheten söker vi nu en hovrättsassessor som vill ha ett utåtriktat arbete med möjligheter att aktivt bidra till det förändringsarbete som pågår inom Sveriges Domstolar, särskilt avseende brottmålshanteringen.