JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

En föredragande jurist med intresse för hyresrätt och tvistemålshantering (tillsvidareanställning)

Arbetsbeskrivning

Svea hovrätt söker en jurist för tjänstgöring som föredragande på avdelning 2. I den på avdelningen inrättade Patent- och marknadsöverdomstolen handläggs alla mål som har överklagats från Patent- och marknadsdomstolen och patent- och marknadsdomstolarna handlägger i princip alla landets mål och ärenden inom rättsområdena immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt. På avdelningen handläggs också samtliga mål som överklagats från landets hyresnämnder. Svea hovrätt är slutinstans i dessa mål och svarar för rättsbildningen på området. Dessutom handläggs på avdelningen mål om skiljedoms ogiltighet och klander av skiljedom, hovrättens samtliga större allmänna dispositiva tvistemål, allmänna dispositiva tvistemål, mål om olovligt bortförda eller kvarhållna barn enligt 1980 års Haagkonvention samt s.k. övriga mål. Den aktuella anställningen är särskilt inriktad mot hyresmål samt tvistemål, inklusive mål om skiljedoms ogiltighet och klander av skiljedom.

Arbetsuppgifterna består i att bereda mål, göra rättsutredningar, föredra mål för avgörande och utarbeta förslag till dom eller beslut. I arbetet ingår också att vara protokollförare vid muntliga föredragningar i hyresmål och huvudförhandlingar i tvistemål.


Kvalifikationer

Du ska ha juristexamen och vara notariemeriterad. För arbetsuppgifterna krävs mycket goda juridiska kunskaper, mycket god analytisk förmåga och ett mycket gott omdöme. Tidigare arbetserfarenhet inom hyresrätts- eller skiljerättsområdet är meriterande.

Du ska kunna uttrycka dig väl i svenska språket, både skriftligen och muntligen. Du ska ha en hög ansvarskänsla och stort engagemang i ditt arbete och kunna arbeta självständigt och noggrant. Det är en fördel om du också är utvecklingsinriktad. Anställningen ställer även krav på samarbetsförmåga samt på att kunna bemöta parter på ett korrekt och trevligt sätt.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders inledande provanställning.
Omfattning: Heltid
Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Antal platser: 1
Lön: Individuell lönesättning.


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-05-01
Arbetsgivarens referensnummer: 2017/314
Ansök här


Kontakt

Gun Lombach
Hovrättsråd
08-561 675 47

Åsa Karlbom
HR-specialist
08-561 671 46
asa.karlbom@dom.se

Roger Wikström, Saco-S
Hovrättsråd
08-561 674 38

Anette Jellve (ST)
Avdelningsordförande
070-300 18 71
anette.jellve@bredband.net


Övrigt

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.


Läs mer »

Om Svea hovrätt

Svea hovrätt är landets största hovrätt med drygt 320 anställda. Hovrättens lokaler är vackert belägna på Riddarholmen centralt i Stockholm.

Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagats från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets. Hovrätten består av åtta dömande avdelningar, varav sex allmänna avdelningar som handlägger brottmål och tvistemål samt två special-avdelningar. En av specialavdelningarna är avdelning 2 där också Patent- och marknads-överdomstolen är inrättad som en särskild domstol. Förutom mot Patent- och marknadsdomstolens rättsområden är avdelning 2 särskilt inriktad mot hyresrätt, skiljemannarätt och särskilt omfattande dispositiva tvistemål. På avdelningen handläggs också allmänna dispositiva tvistemål, mål om överflyttning av barn enligt 1980 års Haagkonvention och s.k. övriga mål.