JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fiskal med inriktning på miljö- och fastighetsrätt samt plan- och byggrätt

Arbetsbeskrivning

Inom ramen för den befintliga domarutbildningen ges nu möjlighet att arbeta som fiskal med särskild inriktning på miljö- och fastighetsrätt samt plan- och byggrätt. Den särskilda domarutbildningen inleds med tjänstgöring som fiskal i hovrätten under minst ett år och tre månader, varav sex månader på en allmän avdelning och nio månader vid Mark- och miljööverdomstolen. Därefter följer arbete som fiskal vid Nacka tingsrätt i minst två år, varav ett år vid mark- och miljödomstolen och ett år på en allmän enhet. Slutligen återvänder man till hovrätten för att fullgöra så kallad adjunktionstjänstgöring vid Mark- och miljööverdomstolen. Efter godkänd adjunktionstjänstgöring förordnas man till hovrättsassessor. Därmed är den särskilda domarutbildningen avslutad.

I hovrätten har fiskalen bland annat ansvar för att förbereda och föredra de mål och ärenden som hovrätten har att avgöra. Arbetet innefattar utförande av rättsutredningar, upprättande av förslag till avgörande och deltagande i förhandlingar. I tingsrätten arbetar fiskalen med dömande uppgifter antingen på eget ansvar eller tillsammans med andra domare. Under tjänstgöringstiden som fiskal, i såväl tingsrätt som hovrätt och under adjunktionstjänstgöringen, genomgår man ett utbildningsprogram som för närvarande består av tio delkurser.


Kvalifikationer

Vi söker dig som har fullgjort notarieutbildning med goda betyg. Du ska ha ett intresse för miljö- och fastighetsrätt samt plan- och byggrätt. Tidigare erfarenheter inom dessa rättsområden är en merit.

Anställningen inleds med sex månaders provtjänstgöring. Efter prövning övergår anställningen till att vara tills vidare. Vi söker dig som kan tillträda tjänsten snarast.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse

Antal platser: 1
Lön: Månadslön


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-12-15
Arbetsgivarens referensnummer: 2017/990

Ansök via epost till:
svea.hovratt@dom.se

Kontakt

Anna Sverker
administrativ fiskal
08-561 671 44
anna.sverker@dom.se


Övrigt

Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ansökan om anställning som fiskal i hovrätt/kammarrätt. Blanketten finns tillgänglig på Sveriges domstolars webbplats (www.domstol.se). Eventuell beskrivning av ditt intresse för de olika rättsområdena kan lämnas i en bilaga.

Välkommen med din ansökan antingen per e-post till svea.hovratt@dom.se eller per post till Svea hovrätt, administrativa enheten, Box 2290, 103 17 Stockholm. Ansökan, märkt med dnr 2017/990, ska ha kommit in till hovrätten senast den 15 december 2017.


Om Svea hovrätt

Svea hovrätt är landets största hovrätt med ca 320 anställda. Mark- och miljööverdomstolen, som är en avdelning inom Svea hovrätt, har till uppgift att handlägga överklagade avgöranden från landets fem mark- och miljödomstolar. Mark- och miljööverdomstolen är överinstans i miljörättsliga mål som mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, i fastighetsrättsliga mål som fastighetsbildningsmål och expropriationsmål och i plan- och byggrättsliga mål som mål om detaljplaner, bygglov och rivningslov. Den avdelning som utgör Mark- och miljööverdomstol prövar även de miljöbrottmål som överklagas till Svea hovrätt.