JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förvaltningsrätten i Göteborg söker en Säkerhet och IT-chef

Arbetsuppgifter

Som enhetschef ansvarar du för att leda och utveckla enhetens arbete. Enheten är en stödfunktion till den dömande verksamheten och ansvarar för IT och teknik, säkerhet, intern service, fastighetsfrågor och vaktmästeri.

Du har personal- och arbetsmiljöansvar för enhetens medarbetare som består av två IT-medarbetare och fyra expeditionsvakter (varav tre också är ordningsvakter). Du leder även arbetet för utsedda driftansvariga på de dömande avdelningarna.

Du ansvarar för IT-och teknikfrågor i stort på hela domstolen och tillsammans med övrig IT-personal driver du arbetet framåt, strategiskt och operativt. Det pågår ett aktivt arbete på domstolen med att öka den digitala hanteringen och domstolens målsättning är det mesta av målarbetet på sikt ska kunna utföras med användarvänlig digital teknik. Du kommer vara en nyckelperson i det arbetet.

Du är också säkerhetschef och samordnar säkerhetsarbetet på domstolen. I ansvarsområdet ingår bl.a. att incidentrapportera, att integrera säkerhetsarbetet i domstolens systematiska arbetsmiljöarbete och att upprätthålla goda interna och externa kontakter i säkerhetsfrågor.

När det gäller fastighetsfrågor står vi inför en större tillbyggnation. Du kommer att ansvara för att samordna det interna arbetet med det. I ditt ansvarsområde ingår även domstolens expedition dit parter och allmänheten vänder sig med frågor om mål och muntliga förhandlingar. Expeditionen är domstolens ansikte utåt och du ansvarar för att våra besökare blir väl bemötta och är trygga i domstolens lokaler. Expeditionen ger också praktisk intern servicen, t.ex. när det gäller postdistribution, vaktmästeri och hjälp till avdelningarna vid olika evenemang.

Till din hjälp har du en expeditionsvakt med samordningsansvar som avlastar dig i vissa säkerhetsfrågor samt fördelar det dagliga operativa arbetet i expeditionen.


Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

• Akademisk eller annan utbildning inom IT och/eller säkerhet, eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer relevant för tjänsten

• Ledarerfarenhet inom IT- och/eller säkerhetsområdet med personalan-svar

• Erfarenhet av strategiskt arbete inom IT och/eller säkerhet

• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

Har du tidigare erfarenhet från arbete i en större organisation kan det vara meriterande.

Som person har du hög personlig integritet och ett mycket gott omdöme. Du har en mycket god självkännedom och du är intresserad av att reflektera över ditt eget ledarskap. Du tycker om att utföra arbetsuppgifter som kräver att du agerar snabbt och därför har du lätt att hantera omprioriteringar och att finna lösningar.

I din roll som ledare är du beslutsför, drivande och har lätt för att delegera. Du är lyhörd, tydlig och en god kommunikatör. Ditt ledarskap präglas av tillit till dina medarbetares förmåga att bidra till och utveckla verksamheten. Genom engagemang och delaktighet skapar du resultat tillsammans med dina medarbetare. Du förstår värdet av att prestigelöst ge och ta återkoppling.

Din personliga lämplighet för arbetet är avgörande.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
(sex månaders provanställning tillämpas)
Omfattning: Heltid
Snarast eller enligt överenskommelse

Antal platser: 1
En

Lön: Förvaltningsrätten tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2018-05-06
Arbetsgivarens referensnummer: AD 2018/0267
Ansök här


Kontakt

Elizabeth Balint
Rekryteringskonsult Poolia
+46 31 743 20 15
+46 72 078 00 71
Elizabeth.balint@poolia.se

Kristina Veress Hagmar (Saco-S)
Föredragande jurist
031-732 72 65

Denise Zetterström
Domstolshandläggare/ST
031 - 732 73 10


Övrigt

Förvaltningsrätten samarbetar med Poolia i den här rekryteringen.

Förvaltningsrätten är en arbetsplats som eftersträvar mångfald bland medarbetarna.


Om Förvaltningsrätten i Göteborg

Förvaltningsrätten i Göteborg är en av Sveriges största domstolar med drygt 350 medarbetare. Vårt uppdrag är att lösa tvister mellan enskilda och myndigheter effektivt och med hög kvalitet. Förvaltningsrätten är också en av landets fyra migrationsdomstolar.

Nu söker vi dig som vill arbeta i en av vårt samhälles viktigaste verksamheter tillsammans med kunniga och drivna kollegor. Trivs du i en föränderlig miljö med en värdegrund som står för rättssäkerhet, kompetens och hänsyn? Vill du bidra till och delta aktivt i förvaltningsrättens fortgående kvalitets- och utvecklingsarbete?

Vi erbjuder dig ett intressant, ansvarsfullt och utvecklande arbete. Våra medar-betare är vår viktigaste resurs och som arbetsgivare är vi måna om att våra medarbetare mår bra, trivs och finner meningsfullhet i sitt arbete för att på så sätt kunna bidra till domstolens utveckling. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.

Domstolen har sex dömande avdelningar som var och en har en huvudinriktning mot något av de stora rättsområdena – migrationsrätt, skatterätt eller socialförsäkringsrätt. På varje dömande avdelning finns ett målkansli. Domstolen har också en administrativ avdelning som består av det administrativa kansliet, enheten för registratur och arkiv samt enheten för IT, service och säkerhet.

Vi söker nu en IT-och säkerhetschef med uppdrag att leda enheten för IT, service och säkerhet.