JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förvaltningsrätten i Göteborg söker en eller flera chefsrådmän

Arbetsbeskrivning

Som avdelningschef har chefsrådmannen ett övergripande ansvar för dömandet på avdelningen. Chefsrådmannen har också ansvaret för utvecklingen av verksamheten på avdelningen och för att leda medarbetarna. Avdelningarna består av över 30 medarbetare - rådmän, fiskaler, föredragande jurister, notarier och domstolshandläggare.

Som chefsrådman förutsätts man ta ett stort arbetsgivaransvar.

I chefskapet ingår att svara för att verksamheten bedrivs effektivt, med hög kvalitet och i ett gott arbetsklimat. Det inbegriper bl.a. att göra omvärldsanalyser samt prognoser på kort och lång sikt, att fortlöpande följa verksamheten och att leda avdelningsarbetet på ett sätt som leder till att målen avgörs i enlighet med domstolens verksamhetsmål. Att skapa goda arbetsförhållanden är en självklar del i arbetsgivaransvaret som chefsrådman. Rättssäkerhet och att verka för en enhetlig rättstillämpning är utgångspunkter i arbetet. Samma sak gäller verksamhetsnytta för förvaltningsrätten som helhet och samarbete över avdelningsgränser.

Som chefsrådman ingår man i domstolens ledningsgrupp som utgörs av lagmannen, den administrativa direktören och chefsrådmän.


Kvalifikationer

Vi söker dig som har intresse för och förmåga att leda, fördela och att genom nyskapande utveckla arbetet i domstolen. Stor vikt fästs vid ledaregenskaper, vilja och förmåga att kommunicera såväl internt som externt, vilja och förmåga att ta initiativ och driva arbetet framåt samt att skapa god stämning, engagera och motivera medarbetarna. Den som på bästa sätt ska fungera som chefsrådman måste vara klar över betydelsen av att se till hela domstolens bästa och förstå vikten av samarbete över avdelningsgränser. Vilja och förmåga att utöva ett nära, välfungerande och effektivt chefskap i förhållande till alla medarbetare är en förutsättning för att klara uppdraget som chefsrådman. Du förstår betydelsen av att föregå med gott exempel att finnas på plats för att leda avdelningsarbetet och ta ansvar för domstolsgemensamma frågor.

Som chefsrådman och avdelningschef kommer du att ta ett stort ansvar för dömandet. Juridisk skicklighet samt vilja och förmåga att förmedla vikten av hög kvalitet och rättssäkerhet är givna och viktiga egenskaper. Du måste också ha stor arbetskapacitet. Samtidigt behöver du vara prestigelös och ha förmåga till självreflektion.

En chefsrådman förväntas kunna bedöma kort- och långsiktiga konsekvenser av olika tillvägagångssätt samt ha både fallenhet för och en vilja att finna lösningar och förändra verksamheten efter behov.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: En eller flera

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-08-20
Arbetsgivarens referensnummer: 71-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Anders Hagsgård
Lagman
031-732 70 01
0705-73 22 60
anders.hagsgard@dom.se

Anna Hjort Ööpik
Administrativ direktör
031-732 71 27
0703-70 16 39
anna.hjort-oopik@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Förvaltningsrätten i Göteborg

Förvaltningsrätten i Göteborg är en allmän förvaltningsdomstol som i huvudsak avgör tvister mellan enskilda rättssubjekt och statliga eller kommunala myndigheter. Förvaltningsrätten är även migrationsdomstol. De vanligaste måltyperna, av de mer än 25 000 mål som kommer in varje år, är migrationsmål, skattemål och socialförsäkringsmål. Andra vanliga måltyper är mål enligt socialtjänstlagen, mål om administrativa tvångsingripanden, mål enligt lagen om offentlig upphandling och mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen. Ett stort antal mål har EU-rättslig anknytning. Domstolen, som är en av landets största, har cirka 350 anställda och är i dag organiserad i sex dömande avdelningar och en administrativ avdelning.

På domstolen bedrivs ett fortgående utvecklingsarbete av verksamhet och medarbetare. Sedan en tid pågår ett arbete med att digitalisera domstolen och just nu ligger fokus på organisations- och kompetensfrågor i samband med det ökade antalet migrationsmål.

Vi söker nu en eller flera chefsrådmän som är en engagerad ledare och som tillsammans med kollegorna vill föra domstolens arbete framåt.