JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förvaltningsrätten i Jönköping söker lagman

Arbetsbeskrivning

Förvaltningsrätten i Jönköping är en domstol som arbetar mycket med verksamhetsutveckling och arbetsmiljö. Vi står inför spännande utmaningar med de förändringar som följer av en ökad digitalisering och därmed också en förändrad kommunikation med omvärlden. Vi funderar bland annat därför på hur utvecklingen påverkar vår organisation och våra arbetsformer och hur de kan vidareutvecklas.

Som lagman i förvaltningsrätten är du både administrativ chef för domstolen och verkar som domare. I ledarskapet ligger att du ska motivera och leda medarbetarna så att verksamhetsmålen nås. Dessutom har du ansvar för att skapa förutsättningar för medarbetarna att nå målen inom de ekonomiska ramarna. Samtidigt företräder du arbetsgivaren i relation till medarbetare och arbetstagarorganisationer. Du är också en viktig del i samarbetet mellan domstolarna och med Domstolsverket. Chefskapet beskrivs närmare i Sveriges Domstolars Chefspolicy.

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-i-Sveriges-Domstolar/Chefspolicy/


Kvalifikationer

Du som söker ska ha en mycket god administrativ förmåga med både en förmåga och ett intresse för att leda, fördela och utveckla domstolens arbete. Självklart ska du som lagman svara mot högt ställda krav på yrkesskicklighet, självständighet, omdöme och samarbetsförmåga.

I arbetet ligger också att följa förändringar i omvärlden och inom organisationen för att ständigt utveckla domstolens verksamhet efter nya förutsättningar.

Du som söker ska motsvara de krav som ställd i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2018-04-01

Antal platser: 1
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-09-03
Arbetsgivarens referensnummer: 52-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Birgitta Holmgren
Lagman
036-15 66 17
birgitta.holmgren@dom.se

Roland Fellman
Chefsadministratör
036-15 66 22
roland.fellman@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Förvaltningsrätten i Jönköping

Förvaltningsrätten i Jönköping

- har 55-60 medarbetare, 45 jurister, varav åtta ordinarie domare och fyra fiskaler. Vi har också registrator och tio-elva domstolshandläggare,

- arbetar på fyra enheter, två dömande enheter som är delvis specialiserade, en enhet för målkansliet och en administrativ enhet. Varje enhet har en enhetschef,

- arbetar aktivt med olika utvecklingsfrågor, arbetsmiljö, kvalitets- och organisationsutveckling,

- arbetar i ett domstolshus som ligger vackert vid Munksjön mitt i Jönköping.