JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förvaltningsrätten i Karlstad söker en rådman

Arbetsbeskrivning

Verksamheten vid Förvaltningsrätten i Karlstad är organiserad i tre enheter, en dömande, en beredande och en kanslienhet. Domstolen får därutöver stöttning av den administrativa enheten, som är gemensam med Värmlands tingsrätt. Förvaltningsrätten i Karlstad har gemensam budget med Värmlands tingsrätt och har också gemensamt utvecklingsarbete med tingsrätten.

Vårt arbetssätt präglas av lagarbete i en modern organisation. Målen bereds i största möjliga utsträckning av beredningsjurister, som i många fall är specialister. Domstolen visar goda resultat när det gäller balanser och avgjorda mål.

Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete i en domstol med ett öppet och positivt arbetsklimat. Vi arbetar för att vara en modern arbetsplats, med delaktiga medarbetare som är engagerade i hela verksamheten.

Förvaltningsrätten arbetar ständigt med att utveckla verksamheten, f.n. arbetar vi bl.a. med inriktning mot mångfald och är en av pilotdomstolarna för jämställdhetsarbetet inom Sveriges Domstolar.


Kvalifikationer

Förutom att du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare bör du ha god samarbetsförmåga, vara öppen, drivande och beredd att engagera dig i både stora och små utvecklingsprojekt med förvaltningsrättens bästa i fokus. Som rådman tar du ett medansvar för hela verksamheten och för att arbetet vid domstolen utförs på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-08-13
Arbetsgivarens referensnummer: 54-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Marie-Jeanette Axelius Friberg
Lagman
054-14 85 01
marie-jeanette.axeliusfriberg@dom.se

Christina Lövgren
Administrativ direktör
054-14 85 26
christina.lovgren@dom.se


Övrigt

Tillsättningen gäller under förutsättning att nuvarande befattningshavare erhåller annan anställning.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

OBS! Ansökningstiden har förlängts.


Läs mer »

Om Förvaltningsrätten i Karlstad

Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol i första instans med upptagningsområde Värmlands och Örebro län. Vår främsta uppgift är att avgöra tvister mellan enskilda och myndigheter. Förvaltningsrätten är belägen i Rådhuset i centrala Karlstad och delar lokaler med Värmlands tingsrätt. Förvaltningsrätten har ca 50 anställda och dömer i ett stort antal måltyper, så som socialförsäkrings- och skattemål, mål enligt socialtjänstlagen och lagen om offentlig upphandling, tvångsmål samt en stor mängd andra förvaltningsmål. Domstolen håller muntliga förhandlingar även på de psykiatriska klinikerna i bl.a. Örebro och Kristinehamn. Karlstad är en levande och växande kommun, med starkt näringslivsklimat och universitet. Här finns möjlighet till en trivsam boendemiljö och en innehållsrik fritid. Staden har dessutom ett bra strategiskt läge, med goda och snabba förbindelser med större städer som Stockholm och Göteborg.