JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Gällivare tingsrätt söker lagman

Arbetsbeskrivning

Gällivare tingsrätt är en mycket väl fungerande mindre domstol med, förutom lagmannen två ordinarie domare. Tingsrätten har ytterligare tio anställda varav två är timanställda. Arbetsläget är mycket gott och tingsrätten har inga målbalanser. Tingsrätten har en mycket kunnig och effektiv beredningsorganisation och uppfyller samtliga regeringens verksamhetsmål. Vi arbetar i moderna lokaler i Gällivare och tingsrätten har dessutom ett välfungerande och ofta använt tingsställe i egna lokaler centralt i Kiruna.

Lagmannen är förutom domare även tingsrättens administrativa chef. Som sådan har lagmannen ansvaret för att domstolen fullgör sitt uppdrag att avgöra mål och ärenden på ett effektivt och rättssäkert sätt med användning av tillgängliga ekonomiska och andra resurser. Lagmannen har bland annat ansvaret att utveckla och bibehålla arbetsrutiner som gör att domstolen kan fullgöra sitt uppdrag och uppfylla de verksamhetsmål statsmakterna uppställer.


Kvalifikationer

En lagman ska svara mot mycket högt ställda krav på yrkesskicklighet, särskilt med avseende på juridisk skicklighet, analysförmåga, effektivitet och samarbetsförmåga. Vidare krävs en mycket god administrativ och kommunikativ förmåga samt intresse för och förmåga att leda och utveckla verksamheten. Stor vikt läggs vid ledaregenskaper, såsom förmågan att engagera och motivera medarbetarna samt att ta initiativ och driva arbetet framåt. Lagmannen ska också kunna följa förändringar i omvärlden och inom organisationen samt ha vilja och förmåga att förändra verksamheten efter nya förutsättningar.

En lagman ska också kunna utveckla domstolens kommunikation med allmänheten, dvs. hur domstolen bemöter de personer som kommer i kontakt med rättsväsendet, utformningen av domar och beslut samt information till medierna. Även i andra avseenden ska en lagman verka för en hög kvalitet på det arbete som utförs i domstolen.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-05-01
Arbetsgivarens referensnummer: 32-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Niklas Lind
Lagman
0970-758 45
072-212 23 52
niklas.lind@dom.se

Inger Edman
Chefsadministratör
0970-758 16
inger.edman@dom.se


Övrigt

Tillsättningen gäller under förutsättning att nuvarande befattningshavare erhåller annan anställning.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

OBS! Ansökningstiden har förlängts.


Läs mer »

Om Gällivare tingsrätt

Gällivare tingsrätt är den till ytan största tingsrätten i Sverige och de tre kommunerna inom domsagan: Gällivare, Jokkmokk och Kiruna har väl utbyggd samhällsservice. Det är nära till fjällen och det finns mycket goda möjligheter till friluftsliv såsom skidåkning (både alpint och längd), jakt och fiske m.m. Kommunikationerna söderut är goda och det tar ca två timmar med flyg från Gällivare till Arlanda. Även Kiruna har goda flygförbindelser söderut. Näringslivet i regionen är inne i en expansiv fas och framtidsutsikterna är goda. Du som funderar på att flytta till Gällivare kan få hjälp av IN Gellivare – Inflyttningsservice, som erbjuder rådgivning och kontaktförmedling inom områdena bo, leva och jobba i Gällivare kommun http://www.ingellivare.se/