JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Göta hovrätt söker ett eller flera t.f. hovrättsråd

Arbetsuppgifter

Verksamheten i Göta hovrätt är uppdelad på tre dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Inom varje dömande avdelning finns en beredningsorganisation som har hand om beredningen av målen innan ansvaret i och med huvudförhandlingen eller föredragningen övergår på de domare som ska delta i hovrättens avgörande. Du kommer att arbeta med alla måltyper som förekommer vid de allmänna domstolarna. Som t.f. hovrättsråd arbetar du på samma sätt som ett ordinarie råd.

Vi ser gärna att du också är delaktig i arbetet med att utveckla verksamheten i hovrätten. Flertalet av hovrättens ordinarie ledamöter är också handledare för någon av våra domare under utbildning, en uppgift som kan bli aktuell även för dig som t.f. hovrättsråd. Hovrätten ställer också krav på god samarbetsförmåga.


Kvalifikationer

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Varaktighet: Ett år

Antal platser: En eller flera
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2018-05-27
Arbetsgivarens referensnummer: 40-2018

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Charlotte Brokelind
Hovrättspresident
036-15 65 88
charlotte.brokelind@dom.se

Mats Lundeholm
Hovrättslagman
036-15 69 40
mats.lundeholm@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

OBS! Ansökningstiden har förlängts.


Läs mer »

Om Göta hovrätt

Göta hovrätt är en trevlig arbetsplats med lokaler i centrala Jönköping. Hovrätten har ca 85 anställda, varav 28 är ordinarie domare och ca 25 domare under utbildning. Vi satsar på hög kvalitet i dömandet och den övriga verksamheten. Allas delaktighet och ansvarstagande värdesätts och tas till vara, och vi värnar om ett öppet och trivsamt arbetsklimat. Vi arbetar aktivt med att utveckla vår verksamhet och att renodla domarrollen.

Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med över 130 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med ca 1 500 personer per år. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion. I Jönköping finns bra kommunikationer samt ett rikt kulturutbud.