JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hovrätten för Övre Norrland söker tf. hovrättsråd

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter utgörs av sedvanliga domaruppgifter som att sitta i förhandling, delta i föredragningar och skriva domar. Som tf. hovrättsråd kommer du att arbeta med alla måltyper som förekommer vid de allmänna domstolarna. Utöver arbetsuppgifterna inom den dömande verksamheten förväntas du vara delaktig i arbetet med att utveckla och förbättra kvalitén vad gäller både verksamheten och det interna samarbetet.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Tillsvidare
Tidsbegränsad till: 2019-10-31

Antal platser:

1


Lön:

Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning
Ansökan

Sista ansökningsdag: 2018-06-24
Arbetsgivarens referensnummer:

55-2018Kontakt

Erik Sundström
Hovrättspresident
090-17 20 55
erik.sundstrom@dom.se

Urban Gunnarsson
Administrativ direktör
090–17 20 05
urban.gunnarsson@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domarnamnden/Ansokan-om-domaranstallning/

Ansök via epost till: domarnamnden@dom.se

Om Hovrätten för Övre Norrland

Hovrätten för Övre Norrland är en av landets sex hovrätter. Domstolens huvudsakliga uppgift är att pröva de mål och ärenden som överklagas från de sex tingsrätterna i Norrbottens och Västerbottens län. Förutom att handlägga mål har hovrätten i uppdrag att utbilda fiskaler och assessorer i den fyråriga domarutbildningen.

Hovrätten är belägen i en vacker nyrenoverad byggnad i centrala Umeå och har ungefär 35 medarbetare varav cirka hälften är jurister. Domstolen är uppdelad i en dömande avdelning och en administrativ enhet.

Hovrätten för Övre Norrland är en domstol som ständigt utvecklar arbetsformerna för att uppfylla medborgarnas krav på rättssäkerhet, effektivitet, öppenhet och tillgänglighet. Vi har ett öppet och trivsamt arbetsklimat där allas delaktighet och ansvarstagande värdesätts.

I Umeå kommun bor cirka 125 000 personer och staden har mycket goda kommunikationer med Stockholm.