JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hyres- och arrendenämnden i Göteborg söker ett hyresråd

Arbetsbeskrivning

Hyres- och arrendenämnden är en förvaltningsmyndighet med rättsskipande uppgifter. Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder och lokaler samt fattar beslut i ärenden med tillämpning av bl.a. hyreslagen, bostadsrättslagen och hyresförhandlingslagen. Arrendenämnden medlar och fattar beslut i tvister mellan jordägare och arrendatorer och kan vara skiljenämnd i arrendetvister.

Som hyresråd kommer du att ansvara för en rotel där du samarbetar med en eller två handläggare. Anställningen som hyresråd ger dig utomordentliga möjligheter att bli specialist på nyttjanderätt till fast egendom.


Kvalifikationer

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Du bör ha god förmåga och stort intresse av att leda förhandlingar, medla och rättsligt hantera och bedöma tvister. Arbetet som hyresråd är stimulerande, utvecklande samt ställer krav på självständighet och personlig integritet.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Eftersom anställningen är förenad med resor inom verksamhetsområdet är det en fördel om du har körkort.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Hyresråd anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-12-03
Arbetsgivarens referensnummer: 100-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Lise-Lotte Norén Wilkens
Hyresråd
031-314 03 74
lise-lotte.norenwilkens@dom.se

Matz Mårtensson
Hyresråd
031-314 03 85
matz.martensson@dom.se

Kerstin Ekstedt
Hyresråd
031-314 03 71
kerstin.ekstedt@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Hyres- och arrendenämnden i Göteborg

Hyres- och arrendenämnden i Göteborg är landets näst största nämnd med för närvarande 15 medarbetare, varav fyra hyresråd. Vi finns i trevliga lokaler i centrala Göteborg som vi delar med Göteborgs tingsrätt.

Nämnden är en modern, effektiv och kvalitetsmedveten myndighet med ett verksamhetsområde som omfattar delar av Västra Götalands län, Hallands län och Värmlands län.

För mer information om nämnderna, se våra hemsidor www.hyresnamnden.se och www.arrandenamnden.se.