JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall söker hyresråd

Arbetsbeskrivning

Hyres- och arrendenämnden är en förvaltningsmyndighet med rättskipande uppgifter. Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder och lokaler samt fattar beslut i ärenden med tillämpning av bl.a. hyreslagen, bostadsrättslagen och hyresförhandlingslagen. Arrendenämnden medlar och fattar vissa beslut i tvister mellan jordägare och arrendatorer och kan vara skiljenämnd i arrendetvister.

Du är som hyresråd ordförande i nämnden vid bl.a. prövning av tvister. Det är därför av stor vikt att du har intresse och förmåga att leda förhandlingar, medla samt rättsligt kunna hantera och bedöma tvister. Arbetet som hyresråd är stimulerande, utvecklande samt ställer krav på självständighet och personlig integritet.

Kansliorten för nämnden är belägen i Sundsvall men uppgiften som hyresråd är förenad med ett antal resor inom verksamhetsområdet.

Du har som hyresråd både en möjlighet och en skyldighet att regelbundet tjänstgöra vid Sundsvalls tingsrätt i den dömande verksamheten med handläggning av såväl brottmål som tvistemål.

Kvalifikationer

Hyres- och arrendenämnden välkomnar dig som är öppen, drivande och som tillsammans med övriga medarbetare på arbetsplatsen aktivt vill delta i ett ständigt aktivt pågående utvecklingsarbete för en effektiv verksamhet med hög kvalitet och bra bemötande utifrån de krav medborgarna i dag ställer på Sveriges Domstolar.

Du har som hyresråd ett stort ansvar för att arbetet i nämnden och vid tingsrätten kan utföras på ett rättssäkert och effektivt sätt. Det krävs att du har mycket god förmåga att se sammanhang samt identifiera, analysera och lösa komplexa rättsliga problem. Du måste som hyresråd ha integritet, dvs kunna tänka självständigt och kritiskt utan att låta dig påverkas av tillfälliga strömningar i samhället och tryck från massmedia eller andra. Du måste också ha förmåga att fatta beslut inom rimlig tid med hög kvalitet. I detta ligger att kunna prioritera målen på ett lämpligt sätt och ha god känsla för vilken arbetsinsats som olika frågor kräver. Du måste kunna uttrycka dig klart och begripligt både muntligen och skriftligen bl.a. för att kunna - för media och andra intresserade - förklara nämndens avgöranden. Du måste vidare kunna behandla parter och andra som kommer inför nämnden och domstolen med respekt, uppträda balanserat och inge förtroende.

Du ska som hyresråd ha intresse för och förmåga att handleda unga jurister, handläggare/domstolshandläggare och andra som är i behov av vägledning.

Du som söker tjänsten som hyresråd ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin

Ansök via e-post till

domarnamnden@dom.se

Vilka är vi

Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall är en av åtta nämnder i Sverige. Upptagningsområdet omfattar Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län. Vid nämnden tjänstgör förutom myndighetschefen även två hyresråd. Fyra handläggare/domstolshandläggare vid tingsrätten avses helt eller till del tjänstgöra vid nämnden och till del vid Sundsvalls tingsrätts dömande enhet. Tingsrättens tingsnotarier är under en tid av högst två månader indelade för tjänstgöring vid nämnden.

Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall är centralt placerad i Sundsvall tillsammans med Sundsvalls tingsrätt och Rättshjälpsmyndigheten. Nämnden är alltså placerad mitt i Sverige med goda kommunikationer och i en del av landet som inte bara är naturskönt utan också ger rikligt utrymme för bl.a. ett aktivt friluftsliv.

På den gemensamma arbetsplatsen finns drygt 50 medarbetare. De gemensamma lokalerna har nyligen byggts om. Vi har därmed moderna och även tekniskt sett välinredda lokaler. Särskilt fokus har lagts på att skapa en hög säkerhet såväl för egna medarbetare som för dem som kommer till domstolen och myndigheterna. Domstolen har permanent säkerhetskontroll.

Domstolen och de båda samverkande myndigheterna söker ständigt och gemensamt utveckla arbetsformerna för att uppfylla medborgarnas krav på rättssäkerhet, effektivitet, öppenhet och tillgänglighet. Vi eftersträvar ett öppet och trivsamt arbetsklimat, där allas delaktighet och ansvarstagande värdesätts.

Hyres- och arrendenämnden söker nu ett nytt hyresråd som ska ersätta ett av våra hyresråd som går i pension till sommaren 2018.

Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförtekning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Läs mer


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Den 1 september eller enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: 100%

Antal platser: 1
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2018-08-12
Arbetsgivarens referensnummer: 67-2018
Ansök här

Kontakt

Robert Schött, Lagman och myndighetschef
060-18 67 30, robert.schott@dom.se

Christian Malmqvist, Hyresråd
060-18 67 92, christian.malmqvist@dom.se

Hanna Hjorth, Rådman (Saco-S Domstol),
060-18 67 41, hanna.hjorth@dom.se

Ronnika Olsson, Domstolshandl (ST Sveriges Domst)
060-18 67 33, ronnika.osson@dom.se


Övrigt

När Sveriges Domstolar rekryterar framtida medarbetare är det viktigt att vi får rätt person på rätt plats och har ett inkluderande synsätt. Det är också viktigt att vi hanterar alla som söker jobb hos oss rättvist och att vårt urval bygger på kandidaternas meriter och kompetenser. Därför tillämpar vi kompetensbaserad rekrytering.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Om Domarnämnden