JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Jönköpings tingsrätt söker två chefsrådmän

Arbetsbeskrivning

Tingsrätten har drygt 50 anställda, är indelad i tre enheter, två målenheter och en administrativ enhet. En organisationsförändring kommer att ske med syfte att gå från enheter till avdelningar. Hyresnämnden och arrendenämnden är knuten till tingsrätten. På de dömande målenheterna arbetar sju rådmän, varav två är enhetschefer, fyra fiskaler, två beredningsjurister, 16 domstolshandläggare och 13 notarier.

Den administrativa enheten leds av den administrativa chefen. Som chefsrådman kommer du ingå i ledningsgruppen tillsammans med lagmannen och den administrativa chefen. En viktig uppgift för ledningsgruppen är verksamhetsplanering, utveckling av verksamheten och en god arbetsmiljö, allt med fokus på domstolen som helhet.

Även om tingsrätten är indelad i enheter och i framtiden avdelningar så strävar tingsrätten efter att arbeta som en domstol med gemensamma mål och rutiner. Majoriteten av arbetsuppgifterna löses genom ett teambaserat arbetssätt för att möta allmänhetens krav och för att ta tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang och deras behov av utveckling. Alla på tingsrätten bemöts med vänlighet och respekt där alla är viktiga för att verksamheten ska fungera.

Som chefsrådman kommer du ha det övergripande ansvaret för verksamheten på din avdelning. Du leder, planerar och följer upp verksamheten i samråd med chefsrådmannen för den andra avdelningen. Som chefsrådman har du personal- och arbetsmiljöansvar för de medarbetare som tillhör din avdelning. Merparten av dina arbetsuppgifter är sedvanliga domaruppgifter. Förutom att döma och fatta beslut i mål och ärenden innebär det att vara engagerad i tingsrättens kvalitets- och utvecklingsarbete. En väsentlig del är också att handleda och vägleda notarier och fiskaler.


Kvalifikationer

Du som söker ska i motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Du är drivande och engagerande som person och uppmuntrar dina medarbetare.

Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Enligt överenskommelse.

Antal platser: 2
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-01-22
Arbetsgivarens referensnummer: 132-2016

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Agneta Lilja
T.f. lagman
036-16 67 78
agneta.lilja@dom.se

Mona Alfredson
Administrativ chef
036-15 67 68
mona.alfredson@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

OBS! Ansökningstiden har förlängts.


Läs mer »

Om Jönköpings tingsrätt

Jönköpings tingsrätt är en öppen, modern och utvecklingsinriktad domstol med engagerade medarbetare som deltar aktivt i utformningen av tingsrättens mål och i kvalitetsarbetet. Verksamheten kännetecknas av hög kvalitet, enhetlighet och snabb handläggning. Domstolen uppfyller regeringens verksamhetsmål fullt ut.

Tingsrätten är centralt belägen i en modern domstolsbyggnad med ljusa, fräscha och ändmålsenliga lokaler.