JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kammarrätten i Sundsvall söker en kammarrättslagman

Arbetsuppgifter

Kammarrätten i Sundsvall söker en kammarrättslagman till avdelning 1, en av domstolens två dömande avdelningar. Avdelningen är specialiserad på skattemål och upphandlingsmål men hanterar även andra måltyper och omfattar ca 15 medarbetare.

Som lagman leder och planerar du arbetet på avdelningen och ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och i enlighet med gällande regler. Du har bl.a. ansvar för avdelningens verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning och har det övergripande personalansvaret för avdelningens anställda. Lagmannen deltar i betydande omfattning i kammarrättens dömande verksamhet.

Du representerar kammarrätten externt, deltar aktivt i domstolens utvecklingsarbete och ingår i kammarrättens ledningsgrupp. Att göra prognoser och att löpande följa upp verksamheten på ett sätt som innebär att målen avgörs i enlighet med verksamhetsmålen är andra delar av uppdraget.


Kvalifikationer

I rollen som kammarrättslagman ska du svara mot högt ställda krav på juridisk yrkesskicklighet, självständighet, omdöme och samarbetsförmåga.

Som kammarrättslagman ska du vidare ha en god administrativ förmåga, vara aktiv och drivande samt ha förmågan att engagera och leda medarbetarna mot uppsatta mål. Det är även nödvändigt att vara en god kommunikatör, ha intresse för att utveckla och motivera medarbetarna samt att verka för att kammarrätten är en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats.

Kammarrättslagmannen ska också kunna följa förändringar, såväl i omvärlden som inom organisationen, och ha vilja och förmåga att förändra verksamheten efter nya förutsättningar.

Fördjupade kunskaper i skatterätt kan vara meriterande.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde 1 september 2018 eller enligt överenskommelse

Antal platser: 1
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2018-04-29
Arbetsgivarens referensnummer: 29-2018

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Ylva Johansson
Kammarrättspresident
060-18 66 01
ylva.johansson@dom.se

Mats Åkerlund
Administrativ direktör
060-18 68 70
mats.akerlund@dom.se

Petra Ebbing (Saco-S)
Kammarrättsråd
060-18 66 47
petra.ebbing@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Till bemannings- rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

OBS! Ansökningstiden har förlängts.


Läs mer »

Om Kammarrätten i Sundsvall

Kammarrätten i Sundsvall är en av landets fyra kammarrätter. Domstolens huvudsakliga uppgift är att pröva de mål och ärenden som överklagas från förvaltningsrätterna i Falun, Härnösand, Umeå och Luleå. De vanligaste måltyperna är skattemål, socialförsäkringsmål, mål enligt socialtjänstlagen samt olika mål som avser tvång mot person. Förutom att handlägga mål har kammarrätten i uppdrag att utbilda fiskaler och assessorer i den fyraåriga domarutbildningen.

Kammarrätten har ungefär 55 medarbetare varav cirka 45 är jurister. Domstolen är uppdelad i två dömande avdelningar, ett målkansli och en administrativ enhet som är gemensam med Hovrätten för Nedre Norrland.

Kammarrätten i Sundsvall är en domstol som ständigt utvecklar arbetsformerna för att uppfylla medborgarnas krav på rättssäkerhet, effektivitet, öppenhet och tillgänglighet. Vi har ett öppet och trivsamt arbetsklimat där allas delaktighet och ansvarstagande värdesätts.

I Sundsvall med närliggande tätorter bor cirka 110 000 personer. I Sundsvall finns, förutom kammarrätten och övriga domstolar, universitet och flera statliga verk som samverkar inom ramen för organisationen Myndighetsnätverket. Det finns goda allmänna kommunikationer till och från Sundsvall.