JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kammarrätten i Sundsvall söker kammarrättsråd, tillika vice ordförande

Arbetsuppgifter

Kammarrätten i Sundsvall är indelad i två dömande avdelningar med olika inriktningar. På avdelning 1 handläggs skattemål och mål om offentlig upphandling. På avdelning 2 handläggs socialförsäkringsmål och sekretessmål. Övriga mål fördelas mellan avdelningarna. Kammarrätten erbjuder en anställning med placering på avdelning 2.

Som vice ordförande biträder du lagmannen för avdelningen och är dennes ställföreträdare. Du deltar i den dömande verksamheten och har normalt rollen som ordförande i rätten. I övrigt har du som vice ordförande samma uppgifter som ett kammarrättsråd har.

Utöver ovanstående har vice ordförande till uppgift att följa rättsutvecklingen och verka för en enhetlig rättstillämpning samt en rationell och enhetlig hantering av målen inom kammarrätten. Detta innebär bl.a. att du ansvarar för att informera om relevanta domstolsavgöranden m.m. Du ska i dessa avseenden också hålla kontakt med övriga kammarrätter.

    

Kvalifikationer 

Kammarrätten söker en jurist med mycket god juridisk skicklighet och med goda kunskaper i de rättsområden som ingår i domstolens ansvar. Du ska ha en mycket god analysförmåga och förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Det läggs stor vikt vid att du tar eget ansvar och har ett mycket gott omdöme. Du förväntas ha en mycket bra samarbetsförmåga.

Utöver arbetsuppgifter inom den dömande verksamheten ska du som vice ordförande ha förmågan och intresset att utveckla och förbättra domstolens verksamhet vad gäller t.ex. rättstillämpning, handläggningsrutiner och domstolens kommunikation med allmänhet och media.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

  

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

 

Om Kammarrätten i Sundsvall

Kammarrätten i Sundsvall är en av landets fyra kammarrätter. Domstolens huvudsakliga uppgift är att pröva de mål som överklagas från förvaltningsrätterna i Falun, Härnösand, Umeå och Luleå. De vanligaste måltyperna är skattemål, socialförsäkringsmål, mål enligt socialtjänstlagen samt olika mål som avser tvång mot person. Förutom att handlägga mål har kammarrätten i uppdrag att utbilda fiskaler och assessorer i den 4-åriga domarutbildningen.

Kammarrätten har drygt 50 medarbetare varav cirka 40 är jurister. Domstolen är uppdelad i två dömande avdelningar, ett målkansli och en administrativ enhet. Den administrativa enheten är gemensam med Hovrätten för Nedre Norrland.

Kammarrätten i Sundsvall är en domstol som ständigt utvecklar arbetsformerna för att uppfylla medborgarnas krav på rättssäkerhet, effektivitet, öppenhet och tillgänglighet. Vi har ett öppet och trivsamt arbetsklimat där allas delaktighet och ansvarstagande värdesätts.

I Sundsvall med närliggande tätorter bor cirka 110 000 personer. I Sundsvall finns förutom domstolen universitet och flera statliga verk som samverkar inom ramen för organisationen Myndighetsnätverket. Sundsvall har goda kommunikationer med Stockholm.


 

Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domarnamnden/Ansokan-om-domaranstallning/


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde den 1 februari 2019 eller enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad: 100%

Antal platser: 1
Lön: Sveriges domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2018-10-07
Arbetsgivarens referensnummer: 72-2018
Ansök här

Kontakt

Ylva Johansson, Kammarrättspresident,
060-18 66 01, ylva.johansson@dom.se

Mats Törnered, Kammarrättslagman,
060-18 66 40, mats.tornered@dom.se

Petra Ebbing, Kammarrättsråd (Saco-S),
060-18 66 47, petra.ebbing@dom.se


Övrigt

När Sveriges Domstolar rekryterar framtida medarbetare är det viktigt att vi får rätt person på rätt plats och har ett inkluderande synsätt. Det är också viktigt att vi hanterar alla som söker jobb hos oss rättvist och att vårt urval bygger på kandidaternas meriter och kompetenser. Därför tillämpar vi kompetensbaserad rekrytering.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Om Domarnämnden