JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt söker tekniskt råd

Arbetsbeskrivning

Umeå tingsrätt är en av fem tingsrätter i landet som även är mark- och miljödomstol. Tingsrätten har ca 60 anställda, varav ca 20 arbetar vid mark- och miljödomstolen. Vid domstolen handläggs miljömål, fastighetsmål och mål rörande plan- och bygglagen samt vattentjänstlagen. Verksamhetsområdet omfattar hela Norrbottens län, huvuddelen av Västerbottens län och en mindre del av Västernorrlands län.

Som tekniskt råd är du domare i mark- och miljödomstolen tillsammans med lagfarna domare och ibland även särskilda ledamöter. Vid mark- och miljödomstolen prövas bl.a. överklagade förrättningsbeslut från Lantmäteriet och överklagade bygglovs- och planbeslut från kommunerna.

Arbetet som tekniskt råd innebär bl.a. granskning och bedömning av underlag och förutsättningar i de överklagade målen samt ställningstaganden till riktigheten i de överklagade besluten. Arbetet innebär tjänsteresor med övernattning och förutsätter innehav av körkort.


Kvalifikationer

Du ska ha utbildning på högskolenivå med inriktning mot lantmäteri, samhällsplanering eller motsvarande. Du bör ha bred erfarenhet av arbete inom några eller helst flera av verksamhetsfälten fastighetsbildning, samhällsplanering, plan- och byggfrågor, fastighetsvärdering och ersättningsfrågor. Arbetet kräver ett brett intresse för samhällsbyggnadsprocessen samt god kännedom om tillämplig lagstiftning och mycket god analytisk förmåga.

Förutom att arbeta tillsammans med juristdomare sker arbetet i ett nära samarbete med beredningsjurister och domstolshandläggare. Domstolens arbetssätt ställer stora krav på samarbetsförmåga och förutsätter att du har en god förmåga att uttrycka dig klart och tydligt i tal och skrift. Domaryrket ställer även höga krav på integritet och ansvarskänsla samt ett gott omdöme.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för tekniska råd. Kravprofilen hittar du på http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domarnamnden/Dokument-och-blanketter/.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-08-13
Arbetsgivarens referensnummer: 58-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Anders Alenskär
Chefsrådman
090-17 21 68
anders.alenskar@dom.se

Britt-Inger Rönnbäck
Tekniskt råd
090-17 21 14
britt-inger.ronnback@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Umeå tingsrätt

Umeå är en expansiv universitetsstad med ett rikt kulturliv. Staden var kulturhuvudstad år 2014. I Umeå har du korta avstånd till såväl arbete, skola och service som till nöjesliv och fritidsaktiviteter. Lägg därtill en väl utbyggd kollektivtrafik, mycket goda flygförbindelser och Botniabanan med snabba tågförbindelser längs hela Norrlandskusten ända ned till Stockholm. I Umeå kan du njuta av ljusa sommarnätter och riktiga vintrar med mycket snö. Umeå kommun har ca 120000 invånare, se mer på www.umea.se