JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nacka tingsrätt söker en eller flera rådmän

Arbetsbeskrivning

Tingsrättens verksamhet är uppdelad på fyra dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Två av de dömande avdelningarna handlägger brottmål och tvistemål samt övriga ärenden som normalt hör till en allmän domstol. De andra två avdelningarna handlägger mål som tillhör mark- och miljödomstolen, dvs. miljömål, fastighetsmål samt mål som rör plan- och bygglagen. På tingsrättens allmänna avdelningar handläggs vidare samtliga utsökningsärenden i Stockholms län.

Anställningen avser i första hand placering på tingsrättens allmänna avdelning. Arbetsuppgifterna kommer således omfatta brottmål, tvistemål och utsökningsärenden samt vad som i övrigt förekommer av dömande verksamhet på en allmän domstol. Du kommer till en modern arbetsplats där arbetssättet präglas av lagarbete i ett bra arbetsklimat. Vi har anpassat vårt arbetssätt efter de olika mål- och ärendetyper vi handlägger. Det innebär bl.a. att varje domare ansvarar för sina egna tvistemål och att brottmålen bereds i en beredningsorganisation.

Som rådman kan du även komma att tjänstgöra på andra avdelningar i tingsrätten.


Kvalifikationer

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Som nyutnämnd domare erbjuds du en individuellt anpassad utbildning vid Domstolsakademin.

Vill du veta mer om Nacka tingsrätt, gå in på www.nackatingsratt.domstol.se


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: En eller flera

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-03-05
Arbetsgivarens referensnummer: 11-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Cecilia Klerbro
Lagman
08-561 656 03
cecilia.klerbro@dom.se

Nils Cederstierna
Chefsrådman
08-561 657 53
nils.cederstierna@dom.se

Anders Lillienau (Saco-S)
Rådman
08-561 657 20
anders.lillienau@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Nacka tingsrätt

Nacka tingsrätt har omkring 130 anställda, varav 30 juristdomare (rådmän och tingsfiskaler). Tingsrätten är förutom allmän underrätt också en av landets fem mark- och miljödomstolar. Tingsrättens lokaler är vackert belägna i Nacka strand, nära centrala Stockholm och med goda kommunikationer. Området erbjuder ett rikt friluftsliv. Vi lägger stor vikt vid att vara en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare.

Tingsrättens domsområde utgörs, i frågor om tvistemål och brottmål, av Nacka, Tyresö och Värmdö kommuner. Domsområdet för mark- och miljödomstolen omfattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands och Dalarnas län samt delar av Örebro län. Tingsrätten ansvarar också för samtliga utsöknings- och exekvaturärenden i Stockholms län.