JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nacka tingsrätt söker tekniskt råd med kompetens inom plan- och byggfrågor

Arbetsbeskrivning

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt är en av landets fem mark- och

miljödomstolar. Domstolens domsområde omfattar Mellansverige, från Dalarna i norr till Gotland i söder. Vid domstolen handläggs miljömål, fastighetsmål och mål rörande plan- och bygglagen samt vattentjänstlagen. På tingsrätten arbetar i dag cirka 140 personer. Tingsrättens lokaler är vackert belägna i Nacka strand med goda kommunikationer till centrala Stockholm.

Vid mark- och miljödomstolen tjänstgör tekniska råd. Ett tekniskt råd är domare som tillsammans med juristdomarna deltar i avgöranden och övrig handläggning av mål och ärenden vid mark- och miljödomstolen.


Kvalifikationer

Du bör ha en arkitektexamen från teknisk högskola eller motsvarande akademisk utbildning. Utöver relevant utbildning krävs bred, långvarig och kvalificerad yrkeserfarenhet av tillämpning av plan- och bygglagstiftningen vid kommun, länsstyrelse eller motsvarande. Förutom att arbeta tillsammans med juristdomarna sker arbetet också i ett nära samarbete med beredningsjurister och domstolshandläggare. Domstolens arbetssätt ställer stora krav på din samarbetsförmåga och ditt uppträdande. Arbetet kräver även att du uttrycker dig klart och tydligt i tal och skrift samt att du har en tydlig analytisk förmåga. Du ska kunna omsätta din utbildning och yrkeserfarenhet i rättsliga ställningstaganden. Detta ställer höga krav på din integritet och ansvarskänsla samt ett gott omdöme. Din förmåga, vilja och intresse för att utveckla kvalitéten i arbetet med domstolens mål är lika viktigt som att du har ett intresse och förmåga att pedagogiskt förmedla kunskaper till medarbetarna och allmänheten. Du ska också ha förmåga, vilja och intresse för att ställa upp för andra och allmänt verka för att resultatet av domstolens verksamhet i dess helhet blir gott.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för tekniska råd. Kravprofilen hittar du på http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domarnamnden/Dokument-och-blanketter/.

Ett tekniskt råd ska vara svensk medborgare.

Eftersom domstolen har ett stort domsområde ingår resor med övernattning. Körkort är önskvärt.

Vill du veta mera om mark- och miljödomstolen, gå in på

http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Mark--och-miljodomstolen/


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-03-12
Arbetsgivarens referensnummer: 12-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Cecilia Klerbro
Lagman
08-561 656 03
cecilia.klerbro@dom.se

Ylva Osvald
Chefsrådman
08-561 657 57
ylva.osvald@dom.se

Maria Backström Bergqvist
Tekniskt råd
08-561 657 19
maria.backstrombergqvist@dom.se

Anders Lillienau (Saco-S)
Rådman
08-561 657 20
anders.lillienau@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Nacka tingsrätt

Nacka tingsrätt har omkring 140 anställda, varav 30 juristdomare (rådmän och tingsfiskaler) och tolv tekniska råd. Tingsrätten är förutom allmän underrätt också en av landets fem mark- och miljödomstolar. Tingsrättens lokaler är belägna i Nacka strand. Under hösten 2018 flyttar tingsrätten till nybyggda lokaler i Sickla. Vi lägger stor vikt vid att vara en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare.

Domsområdet för mark- och miljödomstolen omfattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands och Dalarnas län samt delar av Örebro län. Domsområdet, i frågor om tvistemål och brottmål, utgörs av Nacka, Tyresö och Värmdö kommuner. Tingsrätten ansvarar också för samtliga utsökningsärenden i Stockholms län.