JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Östersunds tingsrätt söker en lagman

Arbetsbeskrivning

Tingsrättens verksamhet är uppdelad på två dömande avdelningar och en administrativ enhet. En av de dömande avdelningarna handlägger brottmål, tvistemål och andra ärenden som normalt hör till en allmän domstol. Den andra dömande avdelningen är mark- och miljödomstol. Där handläggs bl.a. miljömål, fastighetsmål, mål som rör plan- och bygglagen samt VA-mål.

Tingsrätten har 52 anställda, varav 27 arbetar på den allmänna avdelningen och 17 på mark- och miljödomstolen. Arbetet på de dömande avdelningarna leds av två chefsrådmän. Den administrativa enheten leds av en chefsadministratör. Tingsrätten tillämpar rotelsystem på båda avdelningarna och lottar även målen på handläggare.

Lagmannen är chef för tingsrätten och ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande regler samt med en väl fungerande administration. Lagmannen svarar även för tingsrättens utvecklingsarbete och kommunikation med omvärlden. I arbetet ingår att samverka med andra domstolschefer och ha en aktiv dialog med Domstolsverket främst i ekonomiska frågor. I den nuvarande organisationen deltar lagmannen också aktivt i den dömande verksamheten på den allmänna avdelningen.


Kvalifikationer

En lagman ska svara mot högt ställda krav på yrkesskicklighet, särskilt med avseende på juridisk skicklighet, analysförmåga, effektivitet och samarbetsförmåga. En lagman ska också ha en god administrativ förmåga, gott omdöme samt intresse och förmåga att leda, fördela och utveckla domstolens arbete. Med hänsyn till att de olika måltyperna vid domstolen skiljer sig väsentligen åt när det gäller handläggning, bemanning m.m. ställs stora krav på förmågan att verka för att domstolen blir en sammanhållen organisation.

Förmågan att engagera domstolens medarbetare är vidare av central betydelse. Det är också viktigt att en lagman följer förändringar i omvärlden och inom organisationen samt har viljan och förmågan att finna lösningar och anpassa verksamheten efter nya förutsättningar. Målmedvetenhet och personlig drivkraft är viktiga egenskaper.

En lagman ska också kunna utveckla domstolens kommunikation med allmänheten, dvs. hur domstolen bemöter de personer som kommer i kontakt med rättsväsendet, utformningen av domar och beslut samt information till medierna. Även i andra avseenden ska en lagman verka för en hög kvalité på det arbete som utförs i domstolen.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde 1 juli 2017 eller efter överenskommelse

Antal platser: 1
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-01-29
Arbetsgivarens referensnummer: 120-2016

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Göran Ingebrand
Lagman
063-15 06 24
070-527 72 28
goran.ingebrand@dom.se

Anna Uddenberg
Rådman (Saco-S)
063-15 06 60
anna.uddenberg@dom.se

Bertil Jonsson
Tf. chefsadministratör
063-15 06 53
bertil.jonsson@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Till bemannings- rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

OBS! Ansökningstiden har förlängts.


Läs mer »

Om Östersunds tingsrätt

Östersunds tingsrätt är en modern arbetsplats med idag ca 50 anställda som är indelad på två dömande avdelningar och en administrativ enhet. Östersunds tingsrätt är förutom allmän underrätt också en av landets fem mark- och miljödomstolar. Tingsrätten har cirka 50 anställda, varav 13 ordinarie domare (rådmän, tekniska råd) Läs gärna mer på www.ostersundstingsratt.domstol.se

Östersund är en universitetsstad med ett rikt utbud av kultur- och idrottsaktiviteter samt restauranger. I Östersund har du korta avstånd till såväl arbete, skola och service som nöjesliv och fritidsaktiviteter. Lägg därtill en väl utbyggd kollektivtrafik, goda flygförbindelser och tågförbindelser till norrlandskusten, Trondheim och Stockholm. I Östersund kan du njuta av ljusa sommarnätter och riktiga vintrar med mycket snö. Östersunds kommun har cirka 60 000 innevånare, se mer på www.ostersund.se