JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rådman eller chefsrådman sökes för kortare utvecklingsinsats avseende stora brottmål

Arbetsbeskrivning

Domstolsverket behöver under en kortare period hjälp med att ta fram ett material som kan fungera som stöd åt tingsrätterna i hanteringen av stora brottmål. Vi söker dig som är rådman eller chefsrådman i allmän domstol med erfarenhet av hantering av stora brottmål och som är intresserad av att delta i utvecklingsarbetet med stora brottmål. Arbetsinsatsen sker genom överenskommelse mellan din domstol och Domstolsverket (s.k. inlån).

Enheten för verksamhetsutveckling ansvarar bland annat för att skapa förutsättningar för ett regelbundet erfarenhetsutbyte mellan domstolar. I mitten av september 2017 anordnar enheten ett erfarenhetsutbyte för tingsrätter som under de senaste åren har hanterat stora brottmål (brottmål med fler än 15-20 förhandlingsdagar). Det övergripande syftet med erfarenhetsutbytet är att deltagande domstolar ska få tillfälle att utbyta erfarenheter och goda idéer, att framgångsfaktorer för hantering av stora brottmål ska identifieras samt att slutsatserna ska dokumenteras och spridas även till de tingsrätter som inte deltar i utbytet.

Uppdraget innebär att tillsammans med verksamhetsutvecklare på Domstolsverket planera och kvalitetssäkra innehållet i erfarenhetsutbytet. Uppdraget innebär även att efter genomfört erfarenhetsutbyte dokumentera de slutsatser och framgångsfaktorer som framkommit samt att med utgångspunkt i dessa ta fram ett material som kan fungera som stöd för samtliga tingsrätter i hanteringen av stora brottmål.


Kvalifikationer

Vi vänder oss till dig som är rådman eller chefsrådman i allmän domstol och som redan har en tillsvidareanställning inom Sveriges Domstolar.

Du ska ha gedigen kunskap om målhantering i allmän domstol samt erfarenhet av att handlägga och döma i stora brottmål (brottmål med fler än 15-20 förhandlingsdagar). Du ska även ha ett stort intresse för utvecklingsarbete.

Inlån av medarbetare från domstol till Domstolsverket sker till enskilda verksamhetsutvecklingsprojekt under viss tid och i viss omfattning.

Överenskommelsen om inlån ingås mellan Domstolsverket och den domstol där medarbetaren är anställd.

Domstolen åtar sig att tillhandahålla tjänsten under överenskommen tid och omfattning samt att frigöra tid för medarbetaren.

Domstolen har som utgångspunkt fullt arbetsgivaransvar (inkl. arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar).

Medarbetaren åtar sig bl.a. att vara tillgänglig under den tidsperiod och i den omfattning som avtalats och att löpande redovisa nedlagd tid.

Ersättning för resor, hotell och traktamente etc. utgår i den mån det blir aktuellt.

Ersättning för arbetskraftsbortfall kan utgå till domstolen vid mer omfattande projekt/uppdrag eller om domstolen annars har svårt att medverka i utvecklingsinsatsen. Domstolen ska i så fall, i samband med att intresseanmälan lämnas in, ange om den vill ta upp frågan om ersättning för arbetskraftsbortfall, dvs. ersättning utgår inte per automatik.

Det ska framgå av intresseanmälan att förankring har skett med domstolschef (lagman eller chefsrådman).


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
11 dagar - 3 månader
Omfattning: Deltid
Snarast enligt överenskommelse.
Cirka två arbetsdagar sammantaget under mars och april samt två–tre veckors heltidsarbete under september och oktober.

Antal platser: 1

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-02-28
Arbetsgivarens referensnummer: 475-2017
Ansök här


Kontakt

Annika Rojas Wiberg
Enhetschef
0734-602 808

Anna Kronander (SACO-S)
073-140 38 44

Magnus Danielsson (ST)
036-15 53 63


Övrigt

Tjänstgöringsort: Den egna tjänstgöringsorten.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.


Om Domstolsverket

Domstolsverkets uppgift är att ge Sveriges Domstolar administrativt stöd och service. Domstolsverket ska också vara en drivande kraft i domstolarnas utvecklingsarbete. Avdelningen för domstolsutveckling ansvarar för ett brett spektrum av utvecklingsfrågor. Enheten för verksamhetsutveckling samverkar i nära och tät dialog med domstolarna för att fånga deras utvecklingsbehov.

Domstolarnas kunskap om den egna verksamheten behövs för att arbetet med verksamhetsutveckling ska bli effektivt. Inlån av domstolsanställda till Domstolsverket ger också ökade utvecklingsmöjligheter för anställda inom Sveriges Domstolar.