JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Särskild domarutbildning med inriktning på miljö- och fastighetsrätt samt plan- och byggrätt

Arbetsbeskrivning

I hovrätten har fiskalen bland annat ansvar för att förbereda och föredra de mål och ärenden som hovrätten har att avgöra. Arbetet innefattar utförande av rättsutredningar, upprättande av förslag till avgörande och deltagande i förhandlingar. I tingsrätten arbetar fiskalen med dömande uppgifter antingen på eget ansvar eller tillsammans med andra domare. Under tjänstgöringstiden som fiskal, i såväl tingsrätt som hovrätt och under adjunktionstjänstgöringen, genomgår man ett utbildningsprogram som för närvarande består av tio delkurser.


Kvalifikationer

Vi söker dig som har fullgjort notarieutbildning med goda betyg. Du ska ha ett intresse för miljö- och fastighetsrätt samt plan- och byggrätt. Tidigare erfarenheter inom dessa rättsområden är en merit.

Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Efter prövning övergår anställningen till att vara tills vidare. Vi söker dig som kan tillträda tjänsten snarast.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om tjänsten kan du få av Göta hovrätt genom att kontakta administrativa fiskalen Dan Arvidsson Boij, 036-15 65 39 eller av Hovrätten för Nedre Norrland genom att kontakta hovrättslagmannen Susanne Hård, 060-18 68 04 eller chefsrådmannen vid Östersunds tingsrätt Lars-Göran Bennmarker, 063-15 06 68.

Ansökan

Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ansökan om anställning som fiskal i hovrätt/kammarrätt. Blanketten finns tillgänglig på Sveriges domstolars webbplats (www.domstol.se). Det är önskvärt att ett personligt brev bifogas ansökan.

Välkommen med din ansökan antingen

per e-post till gota.hovratt@dom.se eller hovratten.nedrenorrland@dom.se, eller

per post till Göta hovrätt, Box 2223, 550 02 Jönköping eller Hovrätten för Nedre Norrland, Box 170, 851 03 Sundsvall.

Ansökan ska ha kommit in till respektive hovrätt senast den 15 januari 2018.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillsvidare
Omfattning: Heltid

Antal platser: 2

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2018-01-15
Arbetsgivarens referensnummer: A736348

Ansök via epost till:
gota.hovratt@dom.se

Kontakt

Dan Arvidsson Boij
Administrativ fiskal
036-15 65 39

Susanne Hård
Hovrättslagman
060-18 68 04


Övrigt


Om Göta hovrätt

Göta hovrätt och Hovrätten för Nedre Norrland erbjuder nu, tillsammans med Mark- och miljööverdomstolen (som är en avdelning inom Svea hovrätt) en särskild domarutbildning med inriktning mot mark- och miljö. Det finns fem mark- och miljödomstolar i landet, bl.a. en vid Växjö tingsrätt och en vid Östersunds tingsrätt. Mark- och miljööverdomstolen handlägger överklaganden från alla landets mark och miljödomstolar och är överinstans i miljörättsliga mål som mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, i fastighetsrättsliga mål som fastighetsbildningsmål och expropriationsmål samt i plan- och byggrättsliga mål som mål om detaljplaner, bygglov och rivningslov. Den avdelning som utgör Mark- och miljööverdomstol prövar även de miljöbrottmål som överklagas till Svea hovrätt.

Särskild domarutbildning

Inom ramen för den befintliga domarutbildningen ges nu möjlighet att arbeta som fiskal med särskild inriktning på miljö- och fastighetsrätt samt plan- och byggrätt. Den särskilda domarutbildningen erbjuds som två olika ”paket” med anställning vid antingen Göta hovrätt eller Hovrätten för Nedre Norrland. Den särskilda domarutbildningen inleds med tjänstgöring som fiskal i Göta hovrätt/Hovrätten för Nedre Norrland under nio månader och därefter följer tre månaders tjänstgöring som hovrättsfiskal i Mark- och miljööverdomstolen. Därefter följer arbete som tingsfiskal vid Växjö tingsrätt/Östersunds tingsrätt i minst två år, varav ett år vid mark- och miljödomstolen och ett år på en allmän avdelning. Slutligen återvänder man till hovrätten för att fullgöra s.k. adjunktionstjänstgöring. Adjunktionstjänstgöringen delas upp på så sätt att man tjänstgör sex månader vid Mark- och miljööverdomstolen och därefter sex månader i Göta hovrätt/Hovrätten för Nedre Norrland. Efter godkänd adjunktionstjänstgöring förordnas man till hovrättsassessor. Därmed är den särskilda domarutbildningen avslutad. Möjlighet till ersättning för dubbel bosättning alternativt flyttersättning finns.