JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Södertörns tingsrätt söker en chefsrådman

Arbetsuppgifter

Södertörns tingsrätt är en av landets största tingsrätter med cirka 240 anställda. Den dömande verksamheten bedrivs på sex avdelningar. Varje avdelning leds av en chefsrådman. Fem av sex avdelningar har 28 medarbetare och en avdelning 34 medarbetare. Samtliga avdelningar består utöver chefsrådmannen av en rådman som är chefsrådmannens ställföreträdare, fyra rådmän, två fiskaler, en handläggarchef, domstolshandläggare och tingsnotarier. På samtliga avdelningar handläggs alla typer av mål och ärenden med undantag för konkursärenden, som handläggs på en avdelning. Chefsrådmännen utgör tillsammans med lagmannen och den administrativa direktören tingsrättens ledningsgrupp.

Eftersom en av våra chefsrådmän går i pension söker vi nu en chefsrådman till tingsrätten.

Som chefsrådman har du det övergripande ansvaret för verksamheten inom din avdelning, vilket bl.a. innebär att leda, planera, utveckla och följa upp verksamheten på ett effektivt sätt med hög kvalitet och med iakttagande av författningar och tingsrättens styrande dokument. Du har det direkta personalansvaret för rådmän, tingsfiskaler, tingsnotarier och handläggarchef, vilket bl.a. omfattar introduktion av nya medarbetare, kompetensutveckling, planering av utbildning och handledning för fiskaler och notarier. Chefsrådmannens arbetsmiljöansvar innebär att inom avdelningen ytterst ansvara för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i enlighet med tingsrättens policys och rutiner.

På Södertörns tingsrätt finns goda utvecklingsmöjligheter. Samtliga domare handlägger såväl brott- som tvistemål, men detta hindrar inte att domare fördjupar sig inom ett visst område. Idag har vi bl.a. domare som har särskild kompetens i ekobrottmål, ungdomsbrottmål, familjemål, konkursrättsliga mål och arbetsrättsliga mål. På tingsrätten pågår också sedan lång tid ett omfattande kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete. Tingsrätten ser gärna att medarbetarna har olika erfarenheter och bakgrund.

Tingsrätten ingår i ett regionalt samarbete med Attunda, Nacka, Solna och Stockholms tingsrätter. Domstolarna har gemensam budget och samverkar inom flera områden.


Kvalifikationer

Förutom att du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer, bör du vara öppen, drivande, målmedveten och beredd att engagera dig i såväl stora som små utvecklingsprojekt, hela tiden med perspektivet tingsrättens bästa i fokus. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Vi eftersträvar en jämn könsfördelning inom tingsrättens ledningsgrupp.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2018-04-02
Arbetsgivarens referensnummer: 25-2018

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Petra Lundh
Lagman
070-977 89 73
petra.lundh@dom.se

Fredrik Nydén
Rådman (Saco-S)
08-561 662 43
070-661 77 79
fredrik.nyden@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt är en av landets största tingsrätter med cirka 240 anställda. Tingsrätten är en öppen, modern och utvecklingsinriktad domstol med engagerade medarbetare, som deltar aktivt i utformningen av tingsrättens mål och visioner samt i kvalitetsarbetet. Verksamheten kännetecknas av hög kvalitet, enhetlighet och snabb handläggning, vilket möjliggörs genom ett gott samarbete mellan samtliga medarbetare, oavsett yrkesroll och organisatorisk tillhörighet. Alla på domstolen bemöts vänligt och med respekt och tingsrätten verkar för att det ska finnas goda möjligheter att förena arbete med privatliv. Domstolen uppfyller regeringens verksamhetsmål fullt ut.

Vi finns i en modern domstolsbyggnad med ljusa och fräscha lokaler nära Flemingsbergs station. Kommunikationerna hit är utmärkta.