JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Södertörns tingsrätt söker en eller flera chefsrådmän

Arbetsuppgifter

Den dömande verksamheten vid tingsrätten bedrivs på sex avdelningar. Varje avdelning leds av en chefsrådman. Fem av sex avdelningar består av 28 medarbetare och en avdelning av 34 medarbetare. Samtliga avdelningar består utöver chefsrådmannen av en rådman som är chefsrådmannens ställföreträdare, fyra rådmän, två fiskaler, en handläggarchef, domstolshandläggare och tingsnotarier. På samtliga avdelningar handläggs alla typer av mål och ärenden med undantag för konkursärenden som handläggs på en specifik avdelning. Chefsrådmännen utgör tillsammans med lagmannen och den administrativa direktören, tingsrättens ledningsgrupp.

Vi söker nu en eller flera chefsrådmän till tingsrätten.

Som chefsrådman har du det övergripande ansvaret för verksamheten inom din avdelning, vilket bl.a. innebär att leda, planera, utveckla och följa upp verksamheten på ett effektivt sätt med hög kvalitet och  med iakttagande av författningar och tingsrättens styrande dokument. Som chef hos oss ska du motivera och engagera dina medarbetare. Du ska vara intresserad av arbetsmiljöfrågor och bidra till att tingsrätten är en attraktiv arbetsgivare och modern domstol. Du har det direkta personalansvaret för rådmän, tingsfiskaler, tingsnotarier och handläggarchef, vilket bl.a. omfattar introduktion av nya medarbetare, kompetensutveckling, planering av utbildning och handledare för fiskaler och notarier. Chefsrådmannens arbetsmiljöansvar innebär att inom avdelningen ytterst ansvara för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i enlighet med tingsrättens policys och rutiner.

Södertörns tingsrätt är en utvecklingsinriktad domstol som ligger i framkant inom verksamhetsutvecklingsfrågor och det bedrivs ett löpande kvalitetsarbete. På Södertörns tingsrätt finns goda utvecklingsmöjligheter. Samtliga domare handlägger såväl brott- som tvistemål, men detta hindrar inte att domare fördjupar sig inom ett visst område. Idag har vi bl.a. domare som har särskild kompetens i ekobrottmål, ungdomsbrottmål, familjemål, konkursrättsliga mål och arbetsrättsliga mål.

Tingsrätten arbetar aktivt med frågor som rör bemötande, klarspråk, mediekontakter och jämställdhetsfrågor.

Tingsrätten ingår i ett regionalt samarbete med Attunda, Nacka, Solna och Stockholms tingsrätter. Domstolarna har gemensam budget och samverkar inom flera områden.

Kvalifikationer m.m.

Förutom att du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer, bör du vara öppen, drivande, målmedveten och beredd att engagera dig i såväl stora som små utvecklingsprojekt, hela tiden med perspektivet tingsrättens bästa i fokus. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Vi eftersträvar en jämn könsfördelning inom tingsrättens ledningsgrupp. Tingsrätten ser gärna att medarbetarna har olika erfarenheter och bakgrund.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.


Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofiler m.m.

Om Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt är en av landets största tingsrätter med cirka 230 anställda. Tingsrätten är en öppen, modern och utvecklingsinriktad domstol med engagerade medarbetare, som deltar aktivt i utformningen av tingsrättens mål och visioner samt i kvalitetsarbetet. Verksamheten kännetecknas av hög kvalitet, enhetlighet och snabb handläggning, vilket möjliggörs genom ett gott samarbete mellan samtliga medarbetare, oavsett yrkesroll och organisatorisk tillhörighet. Alla på domstolen bemöts vänligt och med respekt och tingsrätten verkar för att det ska finnas goda möjligheter att förena arbete med privatliv. Domstolen uppfyller regeringens verksamhetsmål fullt ut.
Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: 100%

Lön: Sveriges Domstolar tillämpar indiviuell lönesättning.


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2019-05-26
Arbetsgivarens referensnummer: 45-2019
Ansök här

Kontakt

Eva-Lena Norgren, lagman,
076-113 85 02

Fredrik Nydén, rådman (Saco-S Domstol),
070-661 77 79


Om Domarnämnden
Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.