JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Sundsvalls tingsrätt söker domstolshandläggare

Arbetsbeskrivning

Vid tingsrätten ska för närvarande finnas tolv domstolshandläggare med en handläggarchef som närmaste chef. Vid tingsrätten arbetar du som domstolshandläggare med att handlägga brottmål, tvistemål och domstolsärenden. Arbetet sker i nära samarbete med domare och övriga jurister samt inte minst övriga domstolshandläggare och registratorer. Arbetet är en ansvarsfull del av den dömande verksamheten och innefattar efter hand självständigt beslutsfattande i beredningsarbetet och protokollföring vid förhandlingar.

Två av de tolv handläggarna indelas för att huvudsakligen tjänstgöra vid hyres- och arrendenämnden. Vid behov tjänstgör ytterligare någon handläggare vid nämnden.

När du tjänstgör som handläggare vid hyres- och arrendenämnden sker det i nära samarbete med hyresråden. Arbetet innefattar bl.a. att registrera i ärenden samt bereda och sätta ut ärenden till sammanträden. Arbetet innebär på motsvarande sätt som vid tingsrätten kontakter med parter, ombud, myndigheter och inte minst allmänheten genom en utvecklad upplysningsverksamhet. Arbetet som handläggare är ansvarsfullt och kommer att innefatta självständigt beslutsfattande i beredningsarbetet samt protokollföring vid sammanträden och upprättande av förslag till beslut.

Arbetet vid nämnden innebär också en hel del resor inom nämndens geografiska område. Resorna sker ofta med bil varför du, om du ska tjänstgöra vid nämnden, bör ha både körkort och körvana.

Registrators- och arkivfunktionen är gemensam för tingsrätten och hyres- och arrendenämnden och bemannas av två registratorer som arbetar nära tillsammans med domstolshandläggarna.


Kvalifikationer

Du ska ha minst 3-årig gymnasieutbildning. Det är särskilt meriterande om du har en utbildningen till paralegal eller motsvarande utbildning, liksom att du har arbetat vid en tingsrätt eller en hyres- och arrendenämnd med beredning av mål och ärenden samt då även med målhanteringssystemet Vera.

Anställningen ställer särskilda krav på gott omdöme, samarbetsförmåga, ansvarskänsla, noggrannhet och stresstålighet. Det är viktigt att du är serviceinriktad och trivs med att vara en del av ett arbetslag. Du ska kunna arbeta självständigt, ta initiativ och lösa problem. Du ska även vara beredd att vid behov ta dig an även andra arbetsuppgifter inom ramen för domstolens och nämndens ansvarsområde.

Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Ytterligare goda språkkunskaper i bland annat engelska är meriterande. Stor vikt läggs vid de personliga egenskaperna.

Tingsrätten och de båda samverkande myndigheterna vill ta till vara de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och eftersträvar därtill bl.a. en så jämn köns- och åldersfördelning som är möjligt på arbetsplatsen.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde den 1 februari 2018 eller efter överenskommelse. Sundsvalls tingsrätt tillämpar som regel provtjänstgöring sex månader.

Antal platser: 2
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning. Vänligen ange därför dina löneanspråk redan i ansökan.


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-12-28
Arbetsgivarens referensnummer: AD 2017/209
Ansök här


Kontakt

Jessica Tancred
Handläggarchef
060-18 67 57
jessica.tancred@dom.se

Carl Rydeman
Hyresråd
060-18 67 93
carl.rydeman@dom.se

Robert Schött
Lagman och myndighetschef
060-18 67 30
robert.schott@dom.se

Anna Andersson (ST inom Sveriges Domstolar)
Domstolshandläggare
060-186759
anna.x.andersson@dom.se

Ronnika Olsson (ST inom Sveriges Domstolar)
Domstolshandläggare (handläggare vid nämnden)
060-186733
ronnika.olsson@dom.se

Hanna Hjorth (Saco-S vid Sveriges Domstolar)
Rådman
060-18 67 41
hanna.hjorth@dom.se


Övrigt

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.


Läs mer »

Om Sundsvalls tingsrätt

Sundsvalls tingsrätt är en medelstor domstol mitt i Sverige med centralt läge i Sundsvall. Tingsrätten, Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall och Rättshjälpsmyndigheten har en gemensam chef och budget samt gemensamma lokaler och administrativa funktioner. Domstolen och de båda myndigheterna har tillsammans drygt 50 medarbetare.

Sundsvalls tingsrätts domkrets omfattar Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. Tingsrätten är också sjörättsdomstol.

Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall handlägger ärenden från Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län. Hyres- och arrendenämnden är en förvaltningsmyndighet med rättsskipande uppgifter. Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder och lokaler samt fattar beslut i ärenden med tillämpning av bl.a. hyreslagen, bostadsrättslagen och hyresförhandlingslagen. Arrendenämnden medlar och fattar vissa beslut i tvister mellan jordägare och arrendatorer och kan vara skiljenämnd i arrendetvister.

Rättshjälpsmyndigheten är en rikstäckande myndighet som bl.a. hanterar ärenden enligt rättshjälpslagen och återkrav till staten.

Domstolen och de båda myndigheterna försöker ständigt utveckla sina arbetsformer för att uppfylla medborgarnas krav på rättssäkerhet, effektivitet, öppenhet och tillgänglighet. Vi eftersträvar ett öppet och trivsamt arbetsklimat, där allas delaktighet och ansvarstagande värdesätts.

På grund av bl.a. några pensionsavgångar söker tingsrätten en eller flera domstolshandläggare. En av de nya handläggarna kommer huvudsakligen att tjänstgöra vid hyres- och arrendenämnden.