JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen söker tre tekniska råd

Arbetsbeskrivning

Är du intresserad av kvalificerade frågor inom miljöområdet, samhällsbyggandet och/eller fastighetsområdet? Vill du arbeta med att göra bedömningar av olika lösningars effekter på samhället och miljön? Är du civilingenjör, kemist, naturvetare, lantmätare, arkitekt, samhällsplanerare eller liknande?

I Mark- och miljööverdomstolen arbetar förutom juristutbildade domare även domare med teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och erfarenhet inom miljö-, fastighets- och plan- och byggområdena. Dessa domare benämns tekniska råd. De tekniska råden deltar, tillsammans med juristdomarna, i avgöranden och övrig handläggning av mål och ärenden vid Mark- och miljööverdomstolen.

Svea hovrätt söker på grund av pensionsavgångar tre tekniska råd med inriktning mot

• miljörätt – miljöfarlig verksamhet,

• fastighetsrätt – frågor under Lantmäteriets verksamhetsområde, eller

• plan- och byggrätt.

Arbetet innebär i viss utsträckning tjänsteresor, även med övernattning.


Kvalifikationer

Du ska förutom adekvat akademisk examen med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning även ha mångårig, bred och kvalificerad erfarenhet av arbete med frågor inom något av de rättsområden som Mark- och miljööverdomstolen handlägger. Det är väsentligt att de tekniska råden kompletterar varandra och att de sammantaget representerar kunskaper inom de skilda rättsområden som faller under Mark- och miljööverdomstolens behörighet. Det är en strävan att de tekniska råden har en bred kompetens och det kan vara meriterande om du har erfarenhet från flera av domstolens rättsområden.

För tjänst inom det miljörättsliga området är det särskilt meriterande att du har erfarenhet av prövningar av miljöfarlig verksamhet, och gärna större processindustri. För tjänst inom det fastighetsrättsliga området bör du ha erfarenhet av arbete som lantmätare eller motsvarande. För tjänst med inriktning mot plan- och byggfrågor bör du ha bred och kvalificerad erfarenhet av arbete inom plan- och bygglagstiftningens område. För samtliga tjänster är det meriterande med kunskaper om det rättsliga systemet samt erfarenhet av tillämpning av relevant lagstiftning vid mark- och miljödomstol, kommun, länsstyrelse eller myndighet. Också kvalificerat arbete med denna inriktning vid organisation eller företag kan vara meriterande.

Hovrättens kollegiala dömande ställer stora krav på samarbetsförmåga. Arbetet sker även i nära samarbete med domstolens övriga medarbetare. En viktig uppgift är att medverka i utformningen av domar och beslut, vilket kräver en god förmåga att uttrycka sig klart och tydligt i tal och skrift.

Ett tekniskt råd ska omsätta sin erfarenhet i rättsliga ställningstaganden där domstolen vanligtvis är sista instans. Detta ställer stora krav på integritet, ansvarskänsla, förståelse för domstolens roll och gott omdöme. Förmåga, vilja och intresse för att utveckla kvaliteten i arbetet är viktig. Ett tekniskt råd ska ha intresse för och förmåga att pedagogiskt förmedla sina kunskaper.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för tekniska råd. Kravprofilen hittar du på http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domarnamnden/Dokument-och-blanketter/.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 3
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-03-05
Arbetsgivarens referensnummer: 137-2016

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Fredrik Wersäll
Hovrättspresident
08-561 671 41
fredrik.wersall@dom.se

Per-Anders Broqvist
Hovrättslagman och chefen för Mark- och miljööverdomstolen
08-561 675 61
per-anders.broqvist@dom.se

David Säfwe
Kanslichef
08-561 671 42
david.safwe@dom.se

Jan Gustafsson
Tekniskt råd (fastighetsrätt)
08-561 675 67
jan.gustafsson@dom.se

Anna-Lena Rosengardten
Tekniskt råd (miljörätt)
08-561 675 72
anna-lena.rosengardten@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Svea hovrätt

Svea hovrätt är landets största hovrätt med drygt 300 anställda. Hovrättens lokaler är vackert belägna på Riddarholmen centralt i Stockholm. Organisatoriskt består hovrätten av åtta dömande avdelningar och en administrativ enhet. Sex av avdelningarna är allmänna avdelningar. Mark- och miljööverdomstolen är en av två specialavdelningar.

Mark- och miljööverdomstolen prövar överklagade miljö- och fastighetsmål samt mål enligt plan- och bygglagen från landets fem mark- och miljödomstolar. Mark- och miljööverdomstolen är överinstans i miljörättsliga mål som mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, fastighetsrättsliga mål som fastighetsbildningsmål och expropriationsmål samt i plan- och byggrättsliga mål som mål om detaljplaner, bygglov och rivningslov. Mark- och miljööverdomstolen har omkring 70 anställda, varav 13 är tekniska råd.