JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Svea hovrätt söker en hovrättslagman, ställföreträdande chef för Mark- och miljööverdomstolen

Arbetsbeskrivning

Hovrätten söker nu en hovrättslagman med placering som ställföreträdande chef på den avdelning som utgör Mark- och miljööverdomstol. Avdelningen har till uppgift att handlägga alla överklagade avgöranden från landets mark- och miljödomstolar. Mark- och miljööverdomstolen är alltså överinstans i bl.a. miljörättsliga, fastighetsrättsliga samt plan- och byggrättsliga mål.

För närvarande arbetar ca 70 medarbetare på avdelningen. Arbetet leds av den lagman som är chef för avdelningen. Den lagman som är ställföreträdande chef fullgör avdelningschefens uppgifter vid dennes frånvaro och i övrigt arbetsledande uppgifter i den utsträckning avdelningschefen bestämmer. Anställningen är förenad med personalansvar för delar av avdelningens ordinarie domare. Den lagman som är ställföreträdande chef deltar i avdelningens dömande verksamhet och deltar även aktivt i avdelningens och domstolens utvecklingsarbete.


Kvalifikationer

Hovrättslagmannen ska svara mot mycket högt ställda krav på yrkesskicklighet, särskilt med avseende på juridisk skicklighet, analysförmåga, effektivitet och samarbetsförmåga. Vidare krävs en mycket god administrativ förmåga samt intresse för och förmåga att planera, leda, och utveckla verksamheten på ett effektivt sätt. Stor vikt läggs vid ledaregenskaper, såsom förmågan att engagera och motivera medarbetarna, att kommunicera såväl internt som externt samt att ta initiativ och driva arbetet framåt. Hovrättslagmannen förväntas följa förändringar i omvärlden och inom organisationen samt ha vilja och förmåga att finna lösningar och förändra verksamheten efter nya förutsättningar. För en hovrättslagman som är ställföreträdande chef på Mark- och miljööverdomstolen krävs därutöver djupgående kunskaper inom de rättsområden som hanteras där. Det är även en fördel med erfarenhet från domstol av hantering av mål inom dessa rättsområden.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-09-03
Arbetsgivarens referensnummer: 60-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Fredrik Wersäll
Hovrättspresident
08-561 671 41
fredrik.wersall@dom.se

Per-Anders Broqvist
Hovrättslagman
08-561 675 61
per-anders.broqvist@dom.se

David Säfwe
Kanslichef
08-561 671 42
david.safwe@dom.se

Roger Wikström (Saco-S)
Hovrättsråd
08-561 674 38
roger.wikstrom@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Svea hovrätt

Svea hovrätt är landets största hovrätt med ca 330 anställda. Hovrättens lokaler är vackert belägna på Riddarholmen centralt i Stockholm. Organisatoriskt består hovrätten av åtta dömande avdelningar och en administrativ enhet. Sex av avdelningarna är allmänna avdelningar (brottmål och tvistemål). Mark- och miljööverdomstolen är en av två specialavdelningar.

Mark- och miljööverdomstolen prövar överklagade miljö- och fastighetsmål samt mål enligt plan- och bygglagen från landets fem mark- och miljödomstolar. Mark- och miljööverdomstolen är överinstans i miljörättsliga mål som mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, fastighetsrättsliga mål som fastighetsbildningsmål och expropriationsmål samt i plan- och byggrättsliga mål som mål om detaljplaner, bygglov och rivningslov.