JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Svea hovrätt söker hovrättsråd, ett eller flera

Arbetsbeskrivning

Hovrätten söker ett eller flera hovrättsråd. Som hovrättsråd har du ett stort ansvar för att arbetet i hovrätten kan utföras på ett rättssäkert och effektivt sätt. Det krävs att du har mycket god förmåga att se sammanhang samt identifiera, analysera och lösa komplexa rättsliga problem. Ett hovrättsråd måste ha integritet, dvs. kunna tänka självständigt och kritiskt utan att låta sig påverkas av tillfälliga strömningar i samhället och tryck från massmedia eller andra. Ett hovrättsråd måste också ha förmåga att fatta beslut inom rimlig tid med hög kvalitet. I detta ligger att kunna prioritera målen på ett lämpligt sätt och ha god känsla för vilken arbetsinsats som olika frågor kräver. Du måste kunna uttrycka dig klart och begripligt muntligen. I det ligger att ett hovrättsråd ska vara öppen för att för media och andra intresserade förklara hovrättens avgöranden. Vidare ställs särskilt höga krav på din skriftliga förmåga.

I hovrätten pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla arbetsformerna för att ytterligare öka kvaliteten i arbetet och för att uppfylla de krav på verksamheten som medborgarna ställer. Förmåga, vilja och intresse för att utveckla kvaliteten i arbetet är viktigt. Ett hovrättsråd ska ha intresse för och förmåga att handleda unga jurister, domstolshandläggare och andra som är i behov av vägledning. Ett hovrättsråd ska vidare behandla parter och andra som kommer inför domstolen med respekt, uppträda balanserat och inge förtroende.

Höga krav ställs på omdöme och samarbetsförmåga. Bakgrund som ordinarie domare i underrätt kan vara meriterande. Likaså fördjupade kunskaper inom något av de rättsområden som hovrätten ansvarar för.


Kvalifikationer

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: En eller flera
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-09-03
Arbetsgivarens referensnummer: 65-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Fredrik Wersäll
Hovrättspresident
08-561 671 41
fredrik.wersall@dom.se

David Säfwe
Kanslichef
08-561 671 42
david.safwe@dom.se

Roger Wikström (Saco-S)
Hovrättsråd
08-561 674 38
roger.wikstrom@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Svea hovrätt

Svea hovrätt är landets största hovrätt med ca 330 anställda. Hovrättens lokaler är vackert belägna på Riddarholmen centralt i Stockholm. Organisatoriskt består hovrätten av åtta dömande avdelningar och en administrativ enhet. Sex av avdelningarna är allmänna avdelningar (brottmål och tvistemål) medan två av avdelningarna är specialiserade (miljö-, plan- och bygg- samt fastighetsrätt respektive immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrätt, omfattande tvistemål, skiljemannarätt samt hyresrätt).