JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Svea hovrätt söker hovrättsråd, tillika vice ordförande

Arbetsbeskrivning

Hovrätten söker ett eller flera hovrättsråd, tillika vice ordförande. En vice ordförande i hovrätten ska svara mot mycket högt ställda krav på juridisk skicklighet. Sökandens juridiska skicklighet och erfarenhet inom de rättsområden som hovrätten hanterar är grundläggande och mycket viktiga bedömningsgrunder vid rekryteringen.

Hovrättens kollegiala arbetsformer ställer vidare krav på samarbetsförmåga och arbetstempot här är sådant att förmågan att arbeta snabbt utan att ge avkall på kvalitetskraven måste vara väl utvecklad.

Hovrätten har även en betydelsefull roll i att utbilda yngre jurister. Alla ordinarie domare har ett viktigt ansvar för utbildning av fiskaler och föredragande. För en vice ordförande framträder dessa krav naturligtvis än mer påtagligt.

Förmåga att entusiasmera medarbetare och bidra till en anda av delaktighet i verksamheten är viktig, liksom intresse för utveckling av avdelningens och domstolens verksamhet samt lyhördhet för medarbetes idéer är andra värdefulla egenskaper. Därutöver är det givetvis viktigt med gott omdöme och självständighet.

Rollen som vice ordförande i hovrätten kan se olika ut. En inriktning är en utpräglad ledarprofil med tydligt utpekad uppgift att fungera som ställföreträdande avdelningschef. En annan inriktning är att företrädesvis vara rättslig ledare, främst genom ordförandeskap i rätten, ansvar för enhetlig rättstillämpning och utbildning av yngre domare. För den sist nämnde vice ordföranden kommer den juridiska skickligheten särskilt i förgrunden. Hovrätten bör i kretsen av vice ordförande ha personer som kan fylla dessa olika roller.

Hovrätten söker nu ett eller flera hovrättsråd tillika vice ordförande med mer fokus på rollen som rättslig ledare.


Kvalifikationer

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: En eller flera
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-09-03
Arbetsgivarens referensnummer: 66-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Fredrik Wersäll
Hovrättspresident
08-561 671 41
fredrik.wersall@dom.se

David Säfwe
Kanslichef
08-561 671 42
david.safwe@dom.se

Roger Wikström (Saco-S)
Hovrättsråd
08-561 674 38
roger.wikstrom@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Svea hovrätt

Svea hovrätt är landets största hovrätt med ca 330 anställda. Hovrättens lokaler är vackert belägna på Riddarholmen centralt i Stockholm. Organisatoriskt består hovrätten av åtta dömande avdelningar och en administrativ enhet. Sex av avdelningarna är allmänna avdelningar (brottmål och tvistemål) medan två av avdelningarna är specialiserade (miljö-, plan- och bygg- samt fastighetsrätt respektive immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrätt, omfattande tvistemål, skiljemannarätt samt hyresrätt).