JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, söker chefsrådman

Arbetsuppgifter

Umeå tingsrätt söker en chefsrådman med placering på avdelning som utgör mark- och miljödomstol.

Vid avdelningen arbetar ca 20 anställda. Lagmannen indelar för viss tid chefsrådmannen som chef för en avdelning. Chefsansvaret är betydande och innefattar verksamhetsansvar, fullt personalansvar och arbetsmiljöansvar på avdelningen. Chefsrådmannen ingår också i tingsrättens ledningsgrupp. I den uppgiften ligger bl.a. att på ett ansvarsfullt, engagerat och drivande sätt ta ansvar för tingsrättens verksamhet i stort.


Kvalifikationer

En chefsrådman måste ha förmåga att i olika avseenden leda och styra verksamheten på avdelningen. Stor vikt läggs vid ledaregenskaper såsom förmågan att engagera och motivera medarbetarna, att kommunicera såväl internt som externt samt att ta initiativ och driva arbetet framåt. Chefsrådmannen förväntas följa förändringar i omvärlden och inom organisationen samt ha vilja och förmåga att finna lösningar och förändra verksamheten efter nya förutsättningar. Vidare krävs en mycket god administrativ förmåga samt intresse för och förmåga att leda och utveckla verksamheten på ett effektivt sätt.

Till detta ska läggas de krav som ställs på juridisk skicklighet. En chefsrådman i Umeå tingsrätt måste också vara en skicklig domare. Juridisk skicklighet och erfarenhet inom en tingsrätts sedvanliga verksamhetsområden är viktiga bedömningsgrunder. Vidare kan det vara särskilt meriterande med kunskaper inom de rättsområden som hanteras inom mark- och miljödomstolen.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2018-04-29
Arbetsgivarens referensnummer: 34-2018

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Agneta Ögren
Lagman
090-17 21 34
agneta.ogren@dom.se

Anders Alenskär
Chefsrådman
090-17 21 68
anders.alenskar@dom.se

Jörgen Vikström
Chefsadministratör
090-17 21 03
jorgen.vikstrom@dom.se


Övrigt

Tillsättningen gäller under förutsättning att nuvarande befattningshavare erhåller annan anställning.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Umeå tingsrätt

Umeå tingsrätt är en av fem tingsrätter i landet som är mark- och miljödomstol. Tingsrätten har ca 60 anställda, varav för närvarande 20 arbetar vid mark- och miljödomstolen. Domstolen överprövar beslut enligt bl.a. miljöbalken, fastighetsbildningslagen och plan- och bygglagen samt handlägger som första instans bl.a. frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Domsområdet för mark- och miljödomstolen utgör hela Norrbottens län, huvuddelen av Västerbottens län och en mindre del av Västernorrlands län.

Umeå är en expansiv universitetsstad med ett rikt kulturliv. I Umeå har du korta avstånd till såväl arbete, skola och service som till nöjesliv och fritidsaktiviteter. Lägg därtill en väl utbyggd kollektivtrafik, mycket goda flygförbindelser och en snabb tågförbindelse längs hela norrlandskusten. I Umeå kan du njuta av ljusa sommarnätter och riktiga vintrar med mycket snö. Umeå kommun har ca 125 000 invånare, läs mer på www.umea.se