JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Umeå tingsrätt söker en tf. rådman till mark- och miljödomstolen

Arbetsbeskrivning

Som tf. rådman arbetar du som ordförande vid mark- och miljödomstolen tillsammans med tekniska råd, beredningsjurister och domstolshandläggare.

Mark- och miljödomstolen handlägger bl.a. frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, VA-mål, överklagade lantmäteribeslut samt överklagade beslut enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Domstolen handlägger även tvistemål med anknytning till miljö- och fastighetsrätt, t.ex. miljöskadestånd, intrångsersättningar och tvångsförfaranden.

Arbetet på mark- och miljödomstolen innebär en del resor med övernattning, främst under barmarkssäsongen, och förutsätter innehav av körkort.


Kvalifikationer

Du som söker anställningen ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan. Med hänsyn till domstolens måltyper är erfarenhet av miljörätt, plan- och byggfrågor samt fastighetsrätt meriterande liksom tidigare erfarenhet från dömande verksamhet.

Domstolens arbetssätt ställer stora krav på samarbetsförmåga och förutsätter att du har mycket god förmåga att uttrycka dig klart och tydligt i tal och skrift. Domaryrket ställer även höga krav på integritet och ansvarskänsla samt ett gott omdöme.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
6 månader eller längre
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Tidsbegränsad anställning längst t.o.m. den 31 maj 2019.

Antal platser: 1
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2017-09-03
Arbetsgivarens referensnummer: 76-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Anders Alenskär
Chefsrådman
090-17 21 68
anders.alenskar@dom.se

Jörgen Vikström
Chefsadministratör
090-17 21 03
jorgen.vikstrom@dom.se


Övrigt

Tillsättningen gäller under förutsättning att regeringen fattar beslut om uppdrag för nuvarande befattningshavare.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.


Läs mer »

Om Umeå tingsrätt

Umeå tingsrätt är en av fem tingsrätter i landet som även är mark- och miljödomstol. Tingsrätten har ca 60 anställda, varav 20 arbetar vid mark- och miljödomstolen. Umeå tingsrätt är en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare. Vi arbetar aktivt med att höja kvalitén inom verksamhetens alla områden för att kunna möta de krav på bra bemötande som ställs på en domstol idag. Umeå tingsrätt har ett väl utvecklat utbyte och samarbete med andra domstolar.

Umeå är en expansiv universitetsstad med ett rikt kulturliv. I Umeå har du korta avstånd till såväl arbete, skola och service som till nöjesliv och fritidsaktiviteter. Lägg därtill en väl utbyggd kollektivtrafik, mycket goda flygförbindelser och Botniabanan med snabba tågförbindelser längs hela Norrlandskusten. I Umeå kan du njuta av ljusa sommarnätter och riktiga vintrar med snö. Umeå kommun har ca 120 000 innevånare, se mer på www.umea.se